بورس های تحصیلی کشور برناوی برای سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵

سفارت بروناوي دارالسلامي در مسقط طي يادداشت به اين سفارت از ارايه بورسهاي تحصيلي توسط حکومت آنکشور براي محصلين خارجي خبر داده است.

اين بورسها شامل پروگرام هاي دکتورا ،ماستري ،لسانس وديپلوم براي سال تحصيلي ۲۰۱۴-۲۰۱۵ در موسسات تحصيلي ذيل ميباشد.

University of Brunei Darussalam (UBD)

Islam Sultan Sharif Ali University (UNISSA)

Institute of technology Brunei (ITB)

 دريادداشت فوق ذکر رفته که فورمه هاي درخواست قبل از تاريخ ۹جنوري ۲۰۱۴ به اين سفارت فرستاده شود،در صورت تاخير قابل قبول نخواهد بود.براي معلومات بيشتر و بدست آرودن فورمه ها،علاقمندان ميتوانند به سايت انترنتي ذيل مراجعه نمايند.

WWW.MOFAT.GOV.BN

علاقمندان واجد شرايط بعداز دريافت فورم درخواستي از سايت متذکره اسناد خويش را هر چه عاجلتر الي تاريخ ۱۴جدي ۱۳۹۲به رياست ارتباط خارجه وتنظيم بورسها بسپارند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading