بلندترین و پایین‌ترین نمرات امتحان کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکده‌ها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ می‌باشد. شما با در نظرداشت آن میتوانید ۵ انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.

نکته: این نمرات برای سال آینده معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن رشته مورد نظر خود را حدس بزنید.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

 

نظرات

مطالب مرتبط

حل تشریحی فورم کانکور ولایت کندهار سال ۱۳۹۹

حل تشریحی فورم امتحان کانکور دور اول ولایت کندهار – امتحان کانکور سال ۱۳۹۹ برای مشاهده …