بورس های دانشگاه آمریکایی آسیای میانه سال ۲۰۱۹

دانشگاه امریکایی آسیای میانه درخواستی های شاگردان افغان را به بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس که به همکاری مالی سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در کابل و توسط دفترامریکن کونسلز (شورا های امریکا برای تعلیمات بین المللی) تطبیق میشود؛ می پذیرد. بورسیه مذکور تمامی هزینه تحصیلی شاگردان )مصارف رفت و برگشت، هزینه دانشگاه، اقامت و پول غذا) را برای یک دوره لیسانس و در صورت ضرورت، یک دوره آماده گی قبل از دوره لیسانس را برای یک سال فراهم میسازد.

نحوه درخواست (مراحل)

 • برای دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمایید.
 • با استفاده از رهنمود فورم درخواستی را تکمیل نمایید.
 • مدارک آتی را به این ایمیل آدرس زیر الی تاریخ ۲۰ آگست ۲۰۱۹ ارسال نمایید.

۲۰۱۹٫[email protected]

 • فورم درخواستی تکمیل شده
 • سکن کاپی شهادتنامه (لطفا هر دو روی شهادت نامه را سکن نموده، ارسال بدارید)
 • سند تکمیل برنامه تبادل تعلیمی و فرهنگی دولت امریکا (USG) – خاص برای متقاضیان ذکور

نکته:

الف. هرگونه اسناد جعلی و غیر قانونی بلأخص شهادتنامه یا نمرات دوره ثانوی فاقد اعتبار بوده منتهی به خروج از برنامه میگردد.

ب. در صورت عدم موجودیت شهادتنامه، متقاضی میتواند نمرات سه ساله یا دوره ثانوی خویش را به شکل مؤقت بعد ازتائید از مکتب و ریاست معارف ولایت مربوطه ارسال نماید.

عدم مسئولیت:

امریکن کونسلز با تعهد به اعزاز و تکریم متقاضیان بورسیه باورمند است اینکه هریک از متقاضی ایکه شرایط بورسیه را داشته باشد؛ حق درخواست و اشتراک در امتحان این بورسیه را دارد. امریکن کونسلز هرگونه عمل غیرقانونی و تبعیض آمیز را منع نموده، همچنان اقدامات جدی را صرف نظر از وابستگی دینی، محوریت قومی و اقتصادی، تکلم زبانی و موقعیت جغرافیایی به هدف ادامه و توسعه پروسه استخدام شاگردان اجرأ می نماید. امریکن کونسلز با سابقه طولانی و بیش از یک دهه سال خدمت، با درنظرداشت تنوع منطقوی زمینه استخدام شاگردان را در تمام برنامه های خویش فراهم میسازد. علی الرغم اینکه حین استخدام متقاضیان؛ امریکن کونسلز متعهد به حفظ تنوع در تعداد آنها میباشد، بآنهم هیچگونه نقشی را در حفظ تنوع قومی، لسانی، دینی و منطقوی میان منتخبین نهائی برنامه تضمین نمی نماید. دانشگاه امریکایی آسیای میانه و سفارت ایالات متحده امریکا در کابل مسئول گزینش نهائی بوده، و صلاحیت در تصمیم نهائی به اختیار ایشان میباشد.

درخواستی هاییکه فاقد مدارک فوق باشند، مورد ارزیابی قرار نگرفته، قابل پذیریش نمیباشند.

لطفا هنگام ارسال اسناد، عنوان ایمیل خویش را اینگونه بنویسید.

Your Last Name__Your First Name__Your Current Location: City & Province

معیار های واجد شرایط بودن

بورسیه تحصیلی برای شاگردان افغان هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، رنگ، جنسیت، دین و معلولیت را نمی پذیرد. قطعاً رقابتی و تأکید بر اصل شایسته سالاری (بالأخص به طبقه اناث) داشته، پنجره به متقاضیان آتی باز میباشد:

 • تبعه و ساکن افغانستان حین اعلان بورسیه، استخدام و گزینش متقاضیان
 • داشتن شهادتنامه یا نمرات سه ساله هنگام اعلان بورسیه
 • محصل سال اول دانشگاه دولتی/خصوصی
 • بلدیت کامل به زبان انگلیسی
 • داشتن استعداد، علاقمندی، و ظرفیت های رهبری
 • مجال شروع دوره تحصیلی در ماه نوامبر ۲۰۱۹
 • متعهد به بازگشت به کشور بعد از ختم دوره تحصیلی و سهمگیری در انکشاف افغانستان

متقاضیان آتی نمی توانند اشتراک نمایند:

 • متعلمین مکاتب که فارغ نشده باشند
 • محصلان سال دوم ویا فارغان دانشگاه
 • تبعه و ساکنین دایمی ایالات متحده امریکا
 • همسران تبعه و ساکنین دایمی ایالات متحده امریکا
 • کارمندان برحال دانشگاه امریکایی آسیای میانه و سفارت ایالات متحده امریکا
 • متقاضیانیکه فی الحال در برنامه های علمی، آموزشی و تحقیقی در خارج از افغانستان بسر می برند.
 • متقاضیانیکه فی الحال خارج از افغانستان سکونت و کار میکنند
 • تمامی کارمندان این برنامه بشمول همسران، فرزندان، خواهران و برادران
 • دریافت کننده گان کنونی و یا گذشته بورسیه های تحصیلی تمویل شده سفارت کبرای ایالات متحده امریکا مقیم کابل، بگونه مثال – اگر شما یکی از برنده گان بورسیه تحیصلی در مقطع لسانس به دانشگاه امریکایی افغانستان و یا برنامه پروموت میباشید.

لیلیه

دانشگاه امریکایی آسیای میانه دارای لیلیه های مجهز، ایمن و مصئون میباشد که در شهر بشکیک کشور قرغیزستان موقیعت دارند. دریافت کننده گان بورسیه همراه با سایر افغانهای که قبلاً در آنجا مستقر اند، به دروس خویش ادامه داده و دختر ها و پسر ها در طبقات مختلف و جداگانه زندگی میکنند. لیله مذکور مجهز با دوربین های امنیتی، محافظین و مسول محل اقامت میباشد. با وجودیکه موضوع امنیت برای خانم ها در گذشته مشکل ساز نبوده، اما گوش زد میشود که دریافت کننده گان بورسیه همیشه به صورت دسته جمعی رفت و برگشت نموده و قبل از ۱۲ شب به خوابگاه خویش بر گردند. باید خاطر نشان ساخت که زنده گی کردن در لیله برای سال اول تحصیلی یک امر لازم برای محصلین در این برنامه بورس تحصیلی میباشد.

جیب خرچی

این بورسیه در حدود ۲۰۰ دالر امریکایی را ماهانه به عنوان جیب خرچی به هر محصل یا متقاضی اختصاص داده که میتواند قیمت غذای سه وقت طعام خانه دانشگاه را بپردازد. همچنان شاگردان میتوانند درعوض غذای طعام خانه؛ از خارج لیلیه غذا تهیه نمایند. قابل تذکر است که در هر طبقه لیلیه یک پایه یخچال برای حفاظت غذای گذاشته شده است و شاگردان میتوانند در وقت ضرورت استفاده نمایند.

امتحان

امتحان کتبی این بورسیه شامل سوالات چهار جوابه، بخش های خوانش، نوشتار و دستور زبان انگلیسی بوده که مجموعاً (۸۰) دقیقه را در بر میگیرد. برعلاوه، (۳۰) دقیقه برای مقاله نویسی اختصاص داده میشود. شاگردانیکه به مرحله بعدی راه میابند، بصورت انفرادی یک مصاحبه ۱۰ الی ۲۰ دقیقه ای را که توسط کارمندان امریکن کونسلز انجام میابد؛ سپری خواهند نمود.

امتحانات برنامه بورسیه تحصیلی شاگردان افغان

متقاضیان میتوانند به بورسیه تحصیلی پنج ساله همراه با یک دوره آماده گی یک ساله (به اساس ضرورت) درخواستی و سایر اسناد خواسته شده را الی تاریخ معینه به ایمیل آدرس فوق الذکر امریکن کونسلز ارسال نمایند. امریکن کونسلز با هماهنگی دانشگاه امریکایی آسیای میانه مرحله ابتدائی امتحان را جهت انتخاب ۱۲۰ شاگرد بهتر آغاز مینماید. متقاضیانی که بعد از مرحله ارزیابی اسناد و مدارک تعلیمی شان انتخاب میشوند، از طریق تلیفون یا ایمیل از تاریخ، زمان و مکان امتحان اطلاع خواهند یافت. امریکن کونسلز مصمم است تا امتحانات بورسیه مذکور را طبق پلان آتی به تاریخ ها معینه که بعدا اعلان خواهد شد، راه اندازی نماید.

 • منتخبین نیمه نهایی مناطق شمالی در ولایت بلخ برای اخذ امتحانات تشریف می آورند و به همینطور
 • منتخبین نیمه نهایی مناطق شرقی در ولایت ننگرهار
 • منتخبین نیمه نهایی مناطق غربی در ولایت هرات
 • منتخبین نیمه نهایی مناطق جنوبی در ولایت کندهار
 • منتخبین نیمه نهایی مناطق مرکزی در ولایت کابل و بامیان

فهرست ۱۲۰ بهترین از طبقه اناث همراه با نمرات امتحان مرحله ابتدائی و ورقه مصاحبه ایشان جهت تکمیل مراحل قانونی بورسیه به دانشگاه آسیای میانه درشهر بشکیک تحویل داده خواهند شد. بعداً ۸۰ منتخبین نیمه نهایی آخرین مصاحبه خود را با اشتراک کارمندان سفارت ایالات متحده امریکا و یا دانشگاه متذکره به حیث مصاحبه گیرنده سپری خواهند نمود. در مرحله نهایی ۵۹ تن (تمام یا بیشترین منتخبین نهایی این دور را دختران تشکیل خواهند داد و در ضمن نا گفته نباید گذاشت که تعداد محدود از شاگردان ذکور و ممتاز برنامه های سفارت امریکا نیز در این برنامه انتخاب خواهند شد) به حیث برنده نهایی این بورسیه انتخاب خواهند شد.

عدم مسولیت

امریکن کونسلز در گزینش نهائی دخیل نبوده، ویا هم هیچگونه نقشی یا نفوذی مبنی بر اینکه، چی کسی، چطور و چرا منحیث منتخب نهائی شمرده شده ویا از برنامه حذف میگردد؛ ندارد. امریکن کونسلز متعهد به حفظ تنوع و شناسایی شاگردان مستعد حین استخدام متقاضیان بر مبنای شرایط بورسیه میباشد. هنگامیکه متقاضیان مستعد شناسایی شدند، همه تصامیم نهائی محض از جانب دانشگاه امریکایی آسیای میانه و سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل اخذ شده، امریکن کونسلز مؤظف به تطبیق رهنمودی است که از جانب آنها دریافت میکند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading