بورس تحصيلي کشور اندونيزيا براي دوره لسانس سال ۲۰۱۴

کشور اندونيزيا ۱۰ سيت بورسيه تحصيلي را در مقطع ليسانس براي سال ۲۰۱۴ تحت شرايط ذيل به کشور افغانستان اعطا نموده است:

مصارف تحصيل:

کمک هزينه ماهانه تحصيلي، بيمه صحي، تکت رفت و برگشت هوايي (Economic Class ) و ترانسپورت داخلي الي پوهنتون ميزبان را کشور بورس دهنده تامين مي نمايد.

۱- تدريس به زبان اندونيزيايي ميباشد و يک سال کورس زبان اندونيزيايي تدريس مي گردد.

۲- شهادت نامه و ترانسکريپت نمرات دوره ثانوي

۳- تصديق صحي موثق و رسمي به لسان انگليسي

۴- تذکره تابعيت

۵- سفارشنامه (recommendation letter ) از دو تن استاتيد مکتب مربوطه شان

۶- سند زبان انگليسي با داشتن (۵۰۰ نمره تافل) و يا معادل آن (تصديق شده توسط کاپي سند تافل) سرتيفيکيت و ديپلوم کورسهاي انگليسي قابل قبول نمي باشد.

۷- درخواست دهنده گان ميبايست توصيه نامه اي ازسفارت اندونيزيا مقيم کابل را داشته باشند.

۸- تکميل درخواست بصورت آنلاين (www.knb.dikti.go.id ): آخرين مهلت براي درخواست آنلاين حداکثر الي تاريخ ۱۵ آپريل ۲۰۱۴ ميباشد، توصيه ميشود تا به منظور ثبت نام بصورت آنلاين دواطلبان بايد اسناد ذکر شده فوق را همراه خود داشته باشند از شماره (۲- ۶) با عموم درخواست دهنده گان مصاحبه خواهد شد و تمديد زماني براي درخواست ممکن نيست لذا کانديدان بايد در مدت تعيين شده پروسه درخواستي شان را تکميل نمايند. کانديدانيکه توسط سفارت اندونيزيا واجد شرايط تلقي مي گردند توصيه نامه اي را دريافت مي نمايند و سفارت جمهوري اندونيزيا با توجه به نتيجه مصاحبه براي صدور و عدم صدورتوصيه نامه ها اختيار تام دارد.

معلومات بيشتر در خصوص شرايط درخواست، برنامه زماني، اشخاص ارتباطي، لست رشته ها وپروگرام هاي ارائه شده ولست پوهنتون ها در وب سايت فوق الذکر قابل دريافت مي باشد.

قابل ياد آوريست، اشخاصي که ثبت نام مي نمايند، بعد ازتکميل ثبت نام بطورآنلاين يک کاپي فورم درخواستي و ساير اسناد لازمه را به وزارت تحصيلات عالي مديريت عمومي بورسهاي محصلان تحويل دهند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading