بورس های دوره لیسانس کشور پاکستان در سال ۲۰۱۵

سازمان همکاری اسلامی از اعطای (۱۵) سیت بورس های تحصیلی پوهنتون لاهور کشور پاکستان برای فارغین صنوف دوازدهم در رشته های جراحی دندان یک سیت، فارمسی دو سیت، انجنیری دو سیت، کمپیوتر ساینس دو سیت، ژورنالیزم دو سیت، تجارت سه سیت، علوم صحی سه سیت، در سال ۲۰۱۵ خبر داده است.

 ۱-کاندیدان باید فارغان صنوف دوازدهم باشند.

۲-تکمیل در خواست برای این بورس باید بصورت آنلاین از طریق وب سایت www.uol.edu.pk .صورت گیرد.

۳-مصارف اعاشه و اباته بدوش محصل میباشد.

اسناد مورد نیاز:

۱- شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب

۲- داشتن تذکره تابعیت.

امتیازات بورس:

۱- فیس درسی .

۲- فیس ثبت نام و فیس امتحانات.

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام ۵ جون ۲۰۱۵ مطابق ۱۵ جوزا ۱۳۹۴ به سایت مذکور مراجعه و بعد از خانه پری فورم کاپی آنرا به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج تسلیم نموده و اگر کاندیدان اضافه تر از سیت های اختصاص داده شده گردند کاندیدان به اساس بلندترین نمرات دوره سه ساله ثانوی انتخاب میگردند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading