بورس های تحصیلی کشور قطر در مقطع لیسانس برای سال ۲۰۱۵

وزارت امور خارجه از اعطای دو سیت بورس تحصیلی کشور قطر در مقطع لیسانس، در رشته های ادبی و ساینسی خبر داده است که موضوع در جلسه کمیسیون مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ مطرح گردید و در نتیجه چنین فیصله به عمل آمد:

بورس برای فارغان ۱۳۹۳ به شکل آزاد اعلان گردد، با داشتن بلندترین نمرات سه ساله مکتب انتخاب گردد.

 شرایط بورسیه قرار ذیل است:

• کاندیدان علاقمند در رشته های ساینسی ، فیصدی نمرات سه ساله شان کمتر از %۷۰ نباشد.

• کاندیدان علاقمندان در رشته های ادبی حداقل فیصدی نمرات سه ساله شان از %۷۵ کمتر نباشد.

اسناد مورد نیاز بورسیه:

• اصل فورم درخواستی ویک کاپی آن

• اصل شهادت نامه و ترانسکریپت نمرات سه ساله

• اصل فورم صحی

• کاپی تذکره تابعیت

• شش قطعه عکس

• کاپی پاسپورت

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام به سایت (www.qu.edu.qa/admissions) مذکور از تاریخ ۲۹ مارچ الی ۶ می ۲۰۱۵ مطابق ۱۶ ثور ۱۳۹۴ مراجعه و بعد از خانه پری فورم کاپی آنرا به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج تسلیم نمایند. وهمچنان برای اخذ معلومات بیشتر به ایمیل آدرس وشماره های ذیل در تماس شده حل مشکل خواهند فرمود. [email protected] ، (۴۴۰۳۳۷۴۸/۴۴۰۳۵۹۲۲).

قابل یاد آوریست در صورتیکه تعداد علاقمندان بیشتر از دو سیت گردد کاندیدان واجد شرایط با در نظرداشت نمرات سه ساله مکتب انتخاب میگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading