لست مکاتب دور سوم امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي، متفرقه و مدارس سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي:

الفتح
جدید التاسیس وزیر اباد
جدید التاسیس هود خیل
عبدالرحیم شهید

استاد خلیل الله خلیلی
قلعه حشمت خان
حکیم ناصر خسرو بلخی
ابوالقاسم فردوسی
خوشحال خان نمبر یک
حضرت شمس المشایخ
ذبیح الله عصمتی
خصوصی کاتب
رخشانه
نسوان شهرک پامیر
عبدالرحمن پژواک
علاوالدین
غلام حیدر خان
محمد فقیر فیروزی
محمد موسی شفیق
محمود طرزی
نادریه
نسوان پکتیاکوت
نسوان ده کیپک
نسوان کمک به معارف ۱
همایون شهید
نسوان پنجصد فامیلی
لیسه امانی
ذکور نازوانا
نسوان ذلیخا
لیسه ملالی
سلطان راضیه
مولانا جلاالدین

مربوط رياست معارف شهرکابل رسـانيده ميشود که کارت هاي شمول امـتـحـان کـانـکـور سـر از تـاريـــخ date?format?error در ليسه ها و مدارس مربوط شان توزيع ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading