بورسيه تحصيلي دوره لیسانس کشور ترکيه ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳

بورس هاي تحصيلي که ازطرف حکومت جمهوري ترکيه به کشورهاي سومي درسال تحصيلي ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ اختصاص داده شده زيرنام بورسهاي ترکيه مجددا تنظيم گرديده است بدين منظورمحصلان افغانستان که خواهان ادامه تحصيلات خويش درترکيه با استفاده ازبورسها باشند.

برنامه بورس ليسانس (آنادولو) تخصيص گرديده وراجع به برنامه بورس مذکور رهنماي مراجعت را مي توانيد ازطريق وب سايت www.ytb.gov.ru بدست آوريد.

قراريکه ازمطالعه رهنمايي بورس نيزخواهند ديد، درسال جاري مراجعت براي بورسهاي تحصيلي ترکيه بين تاريخ هاي ۲۰ آپريل الي ۱ جون ۲۰۱۲ ازطريق وب سايت هاي www.turkiyeburslari.org و www.trscholarships.org به صورت آنلاين صورت مي گيرد. ويافورمه هاي که درسايت خانه پري گرديده يکجا با اسناد ذکره شده دررهنما به سفارت جمهوري ترکيه مقيم مزارشريف تسليم داده مي شود.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading