قوانین افغانستان

قانون مطبوعات (رسانه های همگانی) در افغانستان

فصل ۱ احکام عـمومـی ماده ۱ این قانون به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نزدهم میثاق بین المللی حقوق بشر، به منظور تامین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است. ماده ۲ اهداف این قانون …

ادامه مطلب »

قانون اساسي جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم “الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين “ ما مردم افغانستان: با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام ، …

ادامه مطلب »

متن کامل قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم فصل اول احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (۱) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است . طرز انتخابات: ماده دوم: انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، …

ادامه مطلب »

متن کامل قانون اساسی افغانستان سال ۱۳۴۳

بسم الله الرحمن الرحيم توشيح پادشاه افغانستان ماالمتوکل على اللَّه محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لوى جرگه‏اى که ازهجرى شمسى در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح مى‏کنيم و سر از امروز آن را بحيث قانون اساسى …

ادامه مطلب »

قانون شورا های ولايتی افغانستان

فصل اول احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام مندرج مواد يکصد و سی و هشتم و يکصد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظيم فعاليت های شوراهای ولايتی و ساير امور مربوط به آن، وضع گرديده است. هدف ماده دوم: شورای ولايتی به …

ادامه مطلب »

قانون احزاب سياسی افغانستان

بسم الله ارحمن الرحيم فصل اول احـــــــــکام عــــــمومـــــی مادهً اول: اين قانون درروشنی حکم ماده سی و دوم قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشيدی بمنظور طرز تاسيس ، نحوهً فعاليت ، حقوق ، وجايب و انحلال احزاب سياسی در افغانستان وضع گرديده است. مادهً دوم : حزب سياسی به مفهوم اين قانون …

ادامه مطلب »

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

– نظر به اينكه بزرگداشت شرف و حيثيت كه ملازم همه افراد خاندان بشري است, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است؛ – نظر به اينكه نشناختن حقوق بشر و پست انگاشتن آن, به كارهاي وحشيانه اي كشيده است كه مايه …

ادامه مطلب »