بورسیه تحصیلی مقطع لیسانس کشور قزاقستان ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

کشور قزاقستان از اعطای ۱۶ سیت بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس با شرایط ذیل خبر داده است.

اسناد مورد نیاز:

  • شهادتنامه مکتب با تائید و مهر وزارت امور خارجه
  • تذکره تابعیت
  • پاسپورت الکترونیکی (بدون پاسپورت امتحان از طرف کمیسیون قزاقی اخذ نخواهد شد.)
  • تصدیق معاینات صحی و HIV
  • سایر اسناد تعلیمی فراغت از کورس ها، دیپلوم وغیره

بناً به اطلاع آنعده از فارغان صنف دوازدهم سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۷ که فیصدی نمرات سه ساله شان از ۷۰ فیصد بالاتر باشد رسانیده می شود سر از تاریخ نشر اطلاعیه غرض ثبت نام به غرفه شماره ۲۱، ریاست تحصیلات عالی در خارج تالار عمومی پذیرش وزارت تحصیلات عالی مراجعه نموده و تمامی اسناد های خویش را بعد از تکمیل آن الی تاریخ ۷/۲/۱۳۹۸ در اختیار این وزارت قرار دهند.

قابل یاد آوریست لست رشته های تحصیلی بورسیه مذکور در ضمیمه اطلاعیه هذا قابل دریافت بوده و نیز تذکر داده می شود محصلین که بعد از سپری نمودن امتحان موفق به دریافت بورسیه می گردند معاش شان برابر با معاش است که محصلین قزاقی دریافت می نمایند و در صورتیکه در جریان تحصیل کمتر از ۷۰ فیصد نمره بگیرند، معاش برای شان داده نخواهد شد.

برای دریافت لست رشته های تحصیلی بورسیه مذکور اینجا را کلیک نمایید.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading