بورس های آزاد (TUBITAK) کشور ترکيه

در چوکات “۲۲۱۵ – پروگرام بورس هاي ليسانس براي اتباع خارجي ” و -۲۲۳۵ پروگرام بورس هاي فوق ليسانس براي کشور هاي کمتر انکشاف يافته ” که از طرف مرکز تحقيقات علمي وتکنالوژي ترکيه ( TUBITAK ) پيشبرده ميشود؛

براي آنعده از محصلين خارجي با استعداد و ممتاز که خواهان ادامه تحصيلات فوق ليسانس در ترکيه باشند ، بورس داده ميشود. هدف از بورسهاي متذکره افزايش شبکه ارتباطات و تحقيقات بين المللي درباره علوم و تکنالوژي ميباشد.

ثبت نام بورسهاي مذکور همه ساله در ماه هاي مارچ و سپتمبر صورت ميگيرد،ثبت نام فصل دوم سال۲۰۱۳ بين تاريخ هاي ۱۶ اگست و ۲۷ سپتمبر ۲۰۱۳ از طريق انترنت گرفته ميشود.
معلومات مفصل راجع به برنامه هاي بورس مذکور را از طريق وب سايت هاي ذيل بدست آورده ميتوانند.

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235

حايز اهميت است تا کانديدان که مستحق بورس شناخته ميشوند؛ راپور هاي صحي خويش را از طريق نمايندگي هاي خارجي جمهوري ترکيه تصديق نموده و پس از دريافت مکتوب قبولي از سوي ( TUBITAK) به ويزه مراجعه نمايند.

 

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading