بورسیه تحصیلی دوره لیسانس کشور مراکش ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵

کشور مراکش در سال ۲۰۱۴ /۲۰۱۵ براي محصلان افغان از اعطا ۵ سيت بورسيه در مقاطع مختلف تحصيلي خبرداده است.

طبق فيصله مورخ ۱۱اسد ۱۳۹۳ کميسيون عالي توزيع بورسها آنعده فارغان سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که فيصدي نمرات دوره ثانوي شان بلند تر از ۹۰ فيصد باشد، ميتوانند الي تاريخ ۱۸/اسد/۱۳۹۳ مطابق ۹/اگست/ ۲۰۱۴ غرض ثبت نام و تکميل اسناد بورسيه به آمريت بورسهاي گروپي رياست تحصيلات عالي درخارج مراجعه نمايند.

 اسناد مورد ضرورت:

شهادت نامه و ترانسکريپت نمرات دوره ثانوي.

تذکره تابعيت.

کاپي رنگه پاسپورت

۴ قطعه عکس رنگه.

شرايط بورس:

در خواست کننده ويزه کثيرالمدت که از طرف سفارت يا قونسلي مراکش براي شان اعطا ميگردد بايد داشته باشد.

کانديد براي شموليت يا راجستريشن در پوهنتون مبلغ (۱۱۰) دالر تاديه نمايد.

کانديد بايد در زمان ورود به مراکش سند بيمه A را در وقت راجستريشن نشان دهند که در وقت راجستر ضروري پنداشته ميشود.

علاقمندان بورسيه فوق ميتوانند جهت معلومات مزيد به آدرس هاي انترنتي مراجع ذيربط کشور مذکورکه ذيلاً تحرير گرديده است، مراجعه نمايند.

www.amci.ma www.diplomatie.ma www.enssup.gov.ma or www.dfc.gov.ma www.men.gov.ma www.ofppt.ma

قابل يادوريست در صورتيکه تعداد دواطبان علاقمندان بيشتر از سيت هاي موجود بورس گردد از ميان آنها دو تن با در نظرداشت نمرات سه ساله اخير مکتب انتخاب خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading