بورس های تحصیلی کشور امارات متحده عربی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵

کشور امارات متحده عربي در سال ۲۰۱۴ /۲۰۱۵ براي محصلين افغان از اعطا دو سيت بورسيه تحصيلي به دوره ليسانس خبر داده است.

طبق فيصله مورخ ۱۱ سد ۱۳۹۳ کميسيون عالي توزيع بورسها آنعده فارغان سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که فيصدي نمرات دوره ثانوي شان بلند تر از ۹۰ فيصد باشد. ميتوانند الي تاريخ ۱۵ اسد/۱۳۹۳ مطابق ۶/ اگست/ ۲۰۱۴ غرض ثبت نام، تکميل اسناد بورسيه به آمريت بورسهاي گروپي رياست تحصيلات عالي در خارج مراجعه نمايند.

 رشته ها:

علوم انساني و اجتماعي.
ساينس.
تعليم و تربيه.(صرف براي طبقه اناث)
اقتصاد.
حقوق.
زراعت.

اسناد مورد ضرورت:
شهادت نامه و ترانسکريپت نمرات دوره ثانوي.
تذکره تابعيت.
کاپي رنگه پاسپورت
عدم مسوليت جنائي.
۴ قطعه عکس رنگه.

شرايط بورس:
براي تمام واجدين شرايط و جديدالشمولان در اين پوهنتون، اخذ امتحان شموليت الزامي بوده که نتيجه آن نيز از اعتبار خاص (در تعيين رشته تحصيلي) برخوردار است. برعلاوه شرايط ديگريکه از جانب دانشگاه مربوطه معمول ميباشد.

براي شموليت در فاکولته تعليم وتربيه صرف امتحان تقريري اخذ ميشود.

براي شموليت در بخشهاي تحصيلي ديگر، هرکدام شرايط خاص را دارد.

ويزه اقامت براي دانش آموز، مواصلات داخلي، غذا و کتابهاي درسي رايگان از جانب پوهنتون تمويل ميگردد.

مصارف سفر دانش آموز( تکت طياره موقع آمدن) بدوش پوهنتون نيست.

قابل يادوريست در صورتيکه تعداد دواطلبان علاقمندان بيشتر از سيت هاي موجود بورس گردد از ميان آنها دو تن با در نظر داشت نمرات سه ساله اخير مکتب انتخاب ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading