بورس های لیسانس و ماستری کشور کوریای جنوبی سال ۲۰۱۷

سفارت محترم کوریای جنوبی مقیم کابل طی یادداشت شماره KEK2017-15 مورخ ۶ فبروری ۲۰۱۷ خویش از اعطای (۲) سیت بورسیه برای محصلین افغانستان، توسط وزارت معارف کوریا، انستیتیوت ملی کوریا برای آموزش بین المللی، تحت عنوان ۲۰۱۷ Global Korea Scholarship (GKS) خبر داده است.

سفارت جمهوری کوریا (۳) تن از کاندیدان واجد شرایط افغان را به انستیتیوت ملی کوریا برای آموزش های بین المللی (NIIED) برای انتخاب نهایی (۲) تن از واجد شرایط آنان را معرفی مینماید و قرار است کاندید های موفق در ماه اگست ۲۰۱۷ عازم کوریا شوند.

شرایط بورسیه

  • کاندید باید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند.
  • کاندید از صحت کامل برخوردارباشد.
  • داشتن دیپلوم وترانسکریپت به زبان انگلیسی.
  • ارایه تعهد نامه وتضمین خط.

بناءً به اطلاع علاقمندانیکه خواهان ادامه تحصیل در آنکشور باشند رسانیده میشود جهت معلومات بیشتر و دریافت اپلیکیشن فورم به ویب سایت انترنتی http://www.studing.org.kr مراجعه نمایند.

قابل ذکر است که کاندیدان باید اسناد مورد ضرورت خویش را قبل از تاریخ ۲۸ فبروری ۲۰۱۷ به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading