اشرف غنی خطاب به قوماندانان جهادی

اشرف غنی خطاب به قوماندانان جهادی: “در مبارزه وجهاد شما نه انتحاری نه تخریب نهاد های آموزشی دولتی و نه بخاک و خون کشیدن بیگناهان بود”

برای مشاهده در اندازه بزرگتر بروی تصویر کلیک کنید

کارتون: عتیق شاهد

نظرات

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading