برای نخستین بار پروسه امتحانات کانکور با سیستم بایومتریک مجهز گردید

پروسه ملی امتحانات کانکور که سال گذشته به صورت شفاف در سراسر کشور اخذ گردید، در سال جاری با تطبیق سیستم بایومتریک از ناحیه امنیت تخنیکی مصئون تر و از مداخله اشخاص غیر قانونی به صورت قطع جلوگیری می گردد.

این سیستم در محفلی که امروز در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار شده بود توسط پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افتتاح و استفاده عملی از آن آغاز شد.

در این محفل رفیع الدین ملک زی مشاور ارشد رئیس جمهور، رئیس اداره USWDP، مل پاسوال محمد ایاز قیومی رئیس کرمینال تخنیک وزارت امور داخله، نماینده وزارت معارف، روسای پوهنتون های مرکز ، روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و جمعی از استادان و محصلان شرکت نموده بودند.

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی تطبیق سیستم بایومتریک را در پروسه کانکور یک دستاورد با ارزش و نویدی برای دولت افغانستان، وزارت تحصیلات عالی و به ویژه جوانان شامل در پروسه کانکور خوانده گفت که با تطبیق این سیستم امتحان کانکور نسبت به سال گذشته شفافیت بیشتر را دارا خواهد بود.

موصوف اطمینان داد با تطبیق این سیستم تنها آن عده داوطلبانی که بایو متریک می شوند می توانند شامل امتحان شوند و جلو آن عده افرادی که تلاش می ورزند تا به جای دیگران امتحان دهند، گرفته می شود.

وزیر تحصیلات عالی گفت نه تنها داوطلبان امتحان کانکور در این پروسه بایومتریک می شوند بلکه پس از معرفی به نهاد های تحصیلی نیز به اساس همین سیستم شناخته خواهند شد.

پوهنوال مومند اضافه کرد که سیستم بایو متریک در سال جاری در تمام ولایات کشور تطبیق گردیده و به اساس کود های تعیین شده داوطلبان می توانند شامل امتحان شوند.

وزیر تحصیلات عالی از کمک مالی و همکاری های سفارت ایالات متحده امریکا و برنامه USWDP در تجهیز ریاست عمومی امتحانات قدردانی نموده و علاوه کرد که به همکاری برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری به تعداد ۳۰ پایه جمکت(آله بایومتریک) و دو پایه ماشین چاپ کارت رنگه به ریاست امتحان خریداری شده است.

وی با اشاره به افزایش شمولیت دختران در نهاد های تحصیلی در کانکور سال گذشته گفت که سال گذشته به تعداد ۳ هزار سیت برای جذب دختران در نهاد های تحصیلی اضافه شد که این رقم در سال جاری به ۵ هزار تن بالا خواهد رفت.

بعداً لاری گولدمن رئیس USWDP در رابطه به کمک و همکاری های شان به وزارت تحصیلات عالی معلومات داده و تطبیق سیستم بایومتریک در امتحانات کانکور را برای وزارت تحصیلات عالی یک دستاورد بزرگ خواند. وی همچنان از ادامه همکاری با وزارت تحصیلات عالی وعده داد.

در این محفل وزیر تحصیلات عالی به پاس خدمات شایسته رئیس USWDP لوح تقدیری را برای موصوف اهدا نمود.

در اخیر سیستم بایومتریک امتحانات کانکور توسط وزیر تحصیلات عالی، مشاوررئیس جمهور، رئیس USWDP و نماینده گان ادارات مختلف افتتاح شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading