بورس های تحصیلی کشور کوريا برای دوره ماستری

وزارت محترم اقتصاد جهموري اسلامي افغانستان طي مکتوب شماره ۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ خويش نگاشته است:
يادداشت مورخ اول اپريل ۲۰۱۳ سازمان کولمبو پلان واصل و از يک پروگرام تحصيلي ماستري در بخش پاليسي توسعوي و عامه که در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ براي مدت يک سال در کشور کورياي جنوبي داير مي گردد،

خبر داده و خواهان معرفي دو تن کانديد با شرايط و مشخصات ذيل شده است:

· کانديدان کارمندان رسمي دولت باشند.
· کانديدان داراي اسناد تحصيلي دوره ليسانس باشند.
· کانديدان ترانسکرپت نمرات خويش را داشته باشند.
· کانديدان داراي سند انگليسي TOEFL (570) نمبر باشند (کاپي اسناد متذکره به ضميمه ارسال گردد.)
· کانديدان داراي تجربه کاري پنج سال در بخش پاليسي عامه باشند.
· کانديدان داراي صحت کامل باشند.
· کانديدان تسلط کامل به زبان انگليسي داشته باشند.
· تمام مصارف محلي و تکت هاي رفت برگشت را سازمان کولمبو پلان عهده دار شده است.

بايد ياد آور شد که مرجع بورس دهنده متذکر گرديده اند مصارف کتاب به مبلغ ۳۰۰ دالر امريکايي در ماه از طرف کانديد پرداخته ميشود و همچنان کانديد گرنتي ليتر داشته باشد.

کانديدان بايد بروشور پروگرام را دقيق مطالعه و مطابق به شرايط اسناد خويش را قبل از تاريخ ۱۰ مي ۲۰۱۳ که آخرين روز ضرب الاجل بوده تکميل و ارسال نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading