اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۴

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۴ رسانیده می شود که حسب فیصله تاریخی ۳/۴/۱۳۹۴ شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، از جذب نوشمولان در پوهنحی های شبانه؛ نسبت عدم بودجه کافی معذرت خواسته می شود.

 بناً ریاست عمومی امتحانات کانکور در سال ۱۳۹۴ در بخش شبانه فورم ثبت نام توزیع کرده نمی تواند.

در صورت تصمیم جدید موضوع از طریق رسانه ها و وب سایت وزارت تحصیلات عالی اعلام خواهد شد.

علاقمندان مطلع باشند و همچنان تقاضا میگردد تا مزاحم ادارات مربوط نشوید.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading