پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان
۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ – ۲۸ سرطان دانشگاه کندهار ۲۹ سرطان – ۲ اسد
۲ دایکندی ستدیوم ورزشی دایکندی ۲۶ – ۲۸ سرطان ستدیوم ورزشی دایکندی ۲۹ – ۳۱ سرطان
۳ کندز دانشگاه کندز ۲۶ – ۲۸ سرطان دانشگاه کندز ۲۹ – ۳۱ سرطان
۴ غور موسسه تحصیلات عالی غور ۲۶ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی غور ۲۹ – ۳۱ سرطان
۵ فراه موسسه تحصیلات عالی فراه ۲۶ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی فراه ۲۹ – ۳۱ سرطان
۶ سمنگان موسسه تحصیلات عالی سمنگان ۲۶ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی سمنگان ۲۹ – ۳۱ سرطان
۷ کنر دانشگاه سیدجمال الدین افغان ۲۶ – ۲۸ سرطان دانشگاه سیدجمال الدین افغان ۲۹ – ۳۱ سرطان
۸ بادغیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی بادغیس ۲۹ – ۳۰ سرطان
۹ پکتیکا ستدیوم ورزشی ۲۷ – ۲۸ سرطان ستدیوم ورزشی ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۰ زابل موسسه تحصیلات عالی زابل ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی زابل ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۱ نیمروز موسسه تحصیلات عالی نیمروز ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی نیمروز ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۲ پنجشیر ستدیوم ورزشی ۲۷ – ۲۸ سرطان ستدیوم ورزشی ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۳ لوگر موسسه تحصیلات عالی لوگر ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی لوگر ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۴ سرپل موسسه تحصیلات عالی سرپل ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی سرپل ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۵ وردک موسسه تحصیلات عالی وردک ۲۷ – ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی وردک ۲۹ – ۳۰ سرطان
۱۶ ارزگان موسسه تحصیلات عالی ارزگان ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی ارزگان ۲۹ سرطان
۱۷ نورستان موسسه تحصیلات عالی نورستان ۲۸ سرطان موسسه تحصیلات عالی نورستان ۲۹ سرطان
۱۸
۱۹
۲۰

پلان برگزاری امتحان کانکور دور های بعدی، بعداً اعلام می‌گردد!

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading