دانلود کتاب درس عقیده – خواجه حمید راسخ

این کتاب، بیان عقیدهء مذهب اهل سنت و جماعت مطابق شرح و بیان اَئمهء بزرگ ما امام ابوحنیفه (رحمة الله علیه) و اصحاب ایشان است که امام طحاوی (رحمة الله علیه) گرد آورده و تصنیف کرده است، نظر به ضرورت وقت خواستم این اثر گرامی ایشان را بزبان فارسی شرح نمایم، زیرا استفاده از متون عربی برای همه مردم میسور نیست.

برای دانلود کتاب «درس عقیده» کلیک کنید

برای مطالعه آنلاین کتاب «درس عقیده» کلیک کنید

نظرات