نتایج کانکور شبانه سال ۱۳۹۵ کابل و ولایات اعلام شد

در نشست خبری که به این منظور در مرکز رسانه های حکومت دایر شد، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در حالیکه رئیس عمومی امتحانات و سخنگویی این وزارت نیز حاضر بودند؛ گفت در این امتحانات مجموعاً ۱۰ هزارو ۶۵ تن اشتراک نموده بودند که در نتیجه چهار هزار و ۲۱۴ تن به شمول ۴۴۶ تن اناث به دانشکده های شبانه نهاد های تحصیلات عالی راه یافتند.

در این امتحانان عبدالصبور فرزند عبدالروف با اخذ ۳۳۸,۴ نمره از کابل بلند ترین نمره را اخذ نموده و به دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل راه یافته است.

وی گفت قبلاً حدود ۱۴۶ برنامه شبانه بدون آنکه بودجه لازم، جای، استادان و سایر موارد آن در نظر گرفته شود جریان داشت که این وزارت را با یک سلسله مشکلات مواجه ساخته بود. وزارت تحصیلات عالی بعد از غور و بررسی این برنامه ها را به ۸۲ برنامه با درنظر داشت نیاز بازار کار و ضرورت کشور معقول سازی نمود.

وزیر تحصیلات عالی علاوه کرد: رهبری وزارت تحصیلات عالی با تعهدی که داشت توانست پروسه اخذ امتحان کانکور شبانه را نیز مانند کانکور عمومی سال ۱۳۹۴ بر۱۳۹۵ با حمایت رهبری دولت افغانستان و تغییرات تخنیکی به صورت شفاف اخذ نموده و رضایت مردم را جلب نماید.

به گفته وزیر تحصیلات عالی امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۵ در ۱۸ ولایت کشور با شفافیت کامل اخذ شده که در این امتحانات از مجموع اشتراک کنندگان ۲۱۶۵ تن غیر حاضر، ۳۶۱۶ تن ناکام و به تعداد ۷۰ تن دیگر کسانی بوده که نقل نموده بودند.

همچنان در این کنفرانس خبری وزیر تحصیلات عالی گزارش شش ماه اول بورسیه های تحصیلی را با رسانه ها شریک نموده گفت وزارت تحصیلات عالی در راستای ظرفیت سازی استادان و کارمندان ۳۹۹ تن را به برنامه های ماستری و دوکتورا به کشور های هندوستان، فرانسه، آلمان، تایلند، چین، امریکا، جاپان، مصر، سویس، سلواک، هنگری و اندونیزیا فرستاده است که از آن‌جمله ۱۳۴ تن استاد و ۲۰۶ تن کارمند می باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading