بورس های ماستری و دکتورای دانشگاه جنوب آسیا (South Asian University)

پوهنتون جنوب آسیا (SAU) مقیم کشور هندوستان برای سال های تحصیلی ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ خویش در مقاطع ماستری و دکتورا در رشته های فوق الذکر، از کشور های عضو سازمان همکاری های منطقه یی(SAARC)، منجمله ج.ا. افغانستان محصل می پذیرد:

Economics

Computer Science

Biotechnology

Applied Mathtics

Sociology

International Relation

Legal Studies

علاقمندان میتوانند درخواستی های خویش را به شکل آنلاین خانه پری نموده و تا تاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ به این ایمیل [email protected] به آدرس پوهنتون جنوب آسیا (SAU) ارسال نمایند. متقاضیان جهت معلومات بیشتر و چگونگی ارائه در خواستی ها، شرایط و کلیه جزئیات برنامه مذکور، به ویب سایت www.sau.int مراجعه نمایند. البته برای راه یابی به این بورس ها به تاریخ ۲۷-۲۸ اپریل ۲۰۱۹ از داوطلبان/ کاندیدان در کابل امتحان اخذ می گردد.

جهت معلومات مزید به Link کلیک نمایید.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading