چهارمین دور امتحان کانکور کابل با اشتراک ۱۳۱۰۰ تن داوطلب اخذ شد

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصيلات عالي که از جریان این امتحان دیدن می کرد، ضمن قدردانی از استادان و کارمندان که در برگزاری شفاف کانکور سال ۱۳۹۴ بر ۱۳۹۵ تلاش نموده اند گفت وزارت تحصیلات عالی با اقدامات پیشگیرانه خویش توانست رضایت و اعتماد از دست رفته مردم را به پروسه کانکور دوباره جلب نماید.

وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و استاد جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات کانکور نیز وی را همرای میکردند؛ از جریان امتحان کانکور دور چهارم در چهار دانشگاه مرکزی دیدن نموده از استادان ممتحن خواست تا با جدیت کامل اصول و مقررات امتحان را رعایت نموده و در تامین اصل شفافیت کانکور کوشا باشند.

وی گفت در دور چهارم به شمول ۶ هزارو یک تن دختر ۱۳ هزار و یک صد تن داوطلب اشتراک نموده اند که قرار است دور پنجم نیز به زودی اخذ شود.

به گفته مسوولان قرار است امسال در حدود دوصدو بیست هزار تن از جوانان کشور امتحانات کانکور را سپري نمايند که ۵۸ هزار و ۲۱۰ هزار تن آنها به نهاد های تحصيلات عالي دولتی، حدود شصت هزار تن آنها به موسسات نيمه عالي دولتی و همچنان جمله داوطلبان بی نتیجه که دارای نمرات بالا باشند به اساس تفاهم میان وزارت تحصیلات عالی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف های مختلف به آن نهاد ها معرفی خواهند شد.

به گفته وزیر تحصیلات عالی در نظر است تا نتايج امتحانات کانکور سال ۱۳۹۴ بر ۱۳۹۵ در ۱۵ برج حمل سال ۱۳۹۵ اعلان گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading