اطلاعیه در مورد امتحان کانکور دور پنجم کابل، متفرقه و خارج مرز سال ۱۳۹۴/۱۳۹۵

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی، متفرقه سال ۱۳۹۴ و سال های قبلی لیسه های خصوصی (کاینات نمبر۱، دنیا، عامۀ شمال، شمس لندن ۱، افغان شونزی، التقوا، سلطان محمود غزنوی، آفاق، علی سینا، حرمت، ارشاد، عثمان وردک، آریانا کابل، عمر خیام، تکامل دانش، سکینۀ یعقوبی نمبر۱، تلاش، طلوع آفتاب، امید، آزمون، اتحاد، خانۀ نور نمبر۳، احمدشاه ابدلی نمبر۳، تربیت نمبر۱، شمس لندن نمبر۲، البیرونی، احمدشاه ابدالی نمبر۱، فردای افغانستان، آریانا باختر نمبر۱، افغانیار، کوشان، کاینات نمبر۳، پروفیسور سکینه یعقوبی نمبر۲، احمدشاه بابا ابدالی، تمدن، تلاش دانش نمبر۱، شمس لندن نمبر۴، آریانا کابل نمبر۲، عامۀ افغان کابل، نسوان عامۀ شمال، کابل، شمس لندن نمبر۳، نسوان شمس لندن نمبر۳، پامیر، آریانا باختر نمبر۲، تمیم انصار، امین، افکار، خانۀ نور نمبر۱، نسوان خانۀ نور، خدمت، عبدالقادر قدیری، اقرا، ابو موسی، عمر فاروق، شمس لندن کارتۀ سه۷، مهرگان، رومی، کاردان، افغانستان نوین نمبر۲، افغان پامیر، نوی هیواد نمبر۱، کاینات نمبر۲، کاینات نمبر۴، رنانمبر۱، یعقوبی نمبر۱، دنیانمبر۳، میلاد نور، دین ودانش، خورشید آریانا، طلوع سحر، کاروان، افغانستان نوین، یارمحمد).

مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده می شودکه کارت های شمول این داوطلبان سر از روز (سه شنبه) مؤرخ ۳/۱/۱۳۹۵ در لیسه های مربوطۀ شان توزیع می گردد.

همچنان به اطلاع عموم فارغان صنف دوازدهم، خارج مرز، آنعده داوطلبانی که فورم های ثبت نام خویش را از ریاست معارف شهر کابل و تدریسات ثانوی اخذ نموده اند و سایر داوطلبانی که از امتحان کانکور مرکز و ولایات بازمانده اند نیز رسانـیده می شــود که کارت های شـمول این داوطـلبان سـر از روز (سه شنبه) مؤرخ ۳/۱/۱۳۹۵ در محلات ذیل توزیع می گردد:

۱- تمام داوطلبان قشراناث کارت شمولیت امتحان خویش را می توانند از کتابخانه مرکزی دانشگاه کابل به دست بیاورند.
۲- داوطلبان ذکور که اسمای شان به حروف ( الف، م، ط، ظ، س، ش، ج،ح،خ، چ) آغاز می شود می توانند کارت شمولیت شان را ازدانشگاه پولی تخنیک به دست بیاورند.
۳- داوطلبان ذکورکه اسمای شان به حروف( ع، غ،ب، ت، ث، پ،د، ف، ق، ص، ض،) آغاز می گردد، می توانند کارت شمولیت شان را ازجمنازیوم دانشگاه کابل بدست بیاورند.
۴- داوطلبان ذکور که اسمای شان به حروف(ن، ذ، ر،ز، گ، ک، ل، و،هه،ی ومتباقی حروف) آغازمیگردد ، می توانند کارت شمولیت شان را از دانشگاه طبی کابل بدست بیاورند.

قابل ذکراست امتحان کانــکور داوطــلبان فوق الذکر به روز پنجـشنبه مؤرخ۵ /۱/ ۱۳۹۵ در دانشگاه های چهار گانه کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولی تخنیک، دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی و دانشگاه طبی کابل) به ساعت ۷:۰۰ صبح اخذ می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل وهرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحه ناریه وجارحه درصحن امتحان خود داری نمایند،درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطـلب، هرچـند که ازآن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل وداوطلب ازصحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود،علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گردد که درروزامتحان: اصل تذکرۀ تابعیت، کارت شمول، قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشتۀ تحصـیـلـی را با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading