بورس های دوره ماستری و دوکتورای کشور ترکيه ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴

به اطلاع تمام داوطلبان بورسهاي ماستري و دوکتورا کشور ترکيه رسانيده ميشود که ثبت نام بورسهاي متذکره در سال ۲۰۱۳ آغاز گرديده و فرصت بزرگ براي محصلان افغان که خواهان ادامه تحصيلات دوره ماستري و دوکتورا در کشور ترکيه هستند مي باشند.

هزاران تن از محصلان را از همه کشور هاي جهان با استفاده از امکانات وسيع بورس هاي ترکيه براي تحصيلات در دوره هاي ماستري و دوکتورا در بهترين پوهنتون هاي ترکيه دعوت مي نمايند.

داوطلبان ميتوانند با استفاده از اين بورس ها در بهترين پوهنتون هاي ترکيه که مطابق ستندرد هاي جهاني مي باشند در رشته هاي علوم سياسي، روابط بين المللي ، حقوق، انجنيري، علوم سلامي، زراعت، اقتصاد، ژورناليزم، تاريخ ، اجتماعيات ، معماري، زبان و ساير رشته ها تحصيلات فوق ليسانس خويش را ادامه دهند.

براي معلومات مفصل مي توانند از صفحه انترنتي www.turkiyeburslari.gov و www.trscholarships.org بازديد به عمل آورند.

آخرين تاريخ ثبت نام: ۳۱ مارچ ۲۰۱۳ ميباشد

شرايط ثبت نام:

داوطلبانيکه از يک رشته ليسانس فراغت حاصل نموده و يا در جريان همين سال تحصيلي فارغ گردند مي توانند ثبت نام نمايند.

داوطلبانيکه براي دوره ماستري مراجعه مينمايند بايد بعد از تاريخ ۱/۱/۱۹۸۳ و داوطلبان دوره دوکتورا بايد بعد از تاريخ ۱/۱/۱۹۷۸ تولد شده باشند.

همچنان داوطلبان براي دوره دوکتورا که مراجعه مي نمايند نبايد در همان دوره محصل برحال در ترکيه باشند.

محتواي بورسها که از طرف کشور ميزبان مدنظر گرفته شده است:

. معاش ماهانه

. فيس پوهنتون

· بيمه صحي

· ليليله

· آموزش زبان ترکي

· رفت و برگشت (براي اولين بار و آخرين بار پس از فراغت)

طريقه ثبت نام:

ثبت نام از طريق ويب سايت هاي فوق الذکر صورت ميگيرد. داوطلبانيکه ميخواهند در بورس متذکر ثبت نام نمايند بايد وارد سايت فوق الذکر گرديده به نام خود يک حساب افتتاح کنند. سپس برايشان يک رمز انترنيتي داده مي شود. کانديدان مي توانند از طريق حساب مربوط به خودشان وارد سيستم گرديده فورمه مربوطه را خانه پري و اسناد تقاضا شده را در سيستم به صورت آنلاين upload و ثبت نام خويش را به پايان برسانند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading