گذری بر نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

نتایج آزمون کانکور ۱۳۹۴-۹۵ خورشیدی نیز اعلان شد. آماریکه وزارت تحصیلات عالی ازین آزمون کانکور ارائه کرد چنین است.

تعداد مجموع اشتراک کنندگان آزمون کانکور: ۱۸۱,۸۳۶ تن
تعداد کامیاب شوندگان به دانشگاه‌ها، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی: ۸۲,۵۸۸ تن
درصدی کامیاب شوندگان: ۴۵٫۴۲ درصد

تعداد واجدین شرایط برای جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و ناکام شوندگان: ۹۹,۲۴۸ تن
درصدی آن: ۵۴٫۵۸ درصد
تعداد دختران اشتراک کننده در آزمون: ۵۸,۱۴۴ تن
درصدی اشتراک دختران در آزمون: ۳۱٫۹۸ درصد
درصدی کامیاب شوندگان دختر: ۴۳٫۷۴ از مجموع اشتراک کنندگان دختر

بلندترین نمره را امسال یک دانش آموز از هرات بنام فرامرز رحیمی فرزند محمد رفیق از آن خود کرده است که با کسب ۳۴۰٫۹۸ نمره به دانشکده طب معالجوی دانشگاه طبی کابل معرفی شده است.

در ذیل درصدی شاگردان کامیاب شده در آزمون کانکور ۱۳۹۴-۹۵ براساس ولایات نشان داده شده است.

براساس این جدول بیشترین تعداد راه یافتگان به دانشگاه‌ها یا موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی در ولایات غور (۷۹ درصد)، دایکندی (۷۷ درصد) و ارزگان (۷۲ درصد) بوده و کمترین تعداد هم از ولایات فاریاب (۲۸ درصد)، تخار (۲۸ درصد) و پنجشیر (۲۹ درصد)توانسته اند از غربال این آزمون گذشته اند.

همچنان از جمله ده تن که بلندترین نمرات را گرفته اند، پنج تن آنان از هرات و پنج تن دیگر از کابل میباشند که ۴ تن آنان به دانشگاه طبی کابل، یک تن به دانشکده انجینیری دانشگاه کابل، ۴ تن به دانشکده طب دانشگاه هرات و یک تن دگر هم به دانشکده زبان های خارجی دانشگاه کابل کامیاب شده اند. درین میان فقط یک خانم شامل است که به دانشکده طبی دانشگاه هرات راه یافته است.

ترتیب: دانشکده اقتصاد و مدیریت

برای مشاهده لست نتایج کانکور بروی لینک زیر کلیک کنید.

http://goo.gl/hTUHS7

برای دانلود دیتابیس مکمل نتایج کانکور ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ بروی لینک زیر کلیک کنید.

http://goo.gl/iTBdsC

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading