بورس های تحصیلی مقاطع ماستري کشور هندوستان

به اطلاع تمام داوطلبان بورسهاي تحصيلي مقاطع ماستري رسانيده ميشود که کشور هندوستان به تعداد ۸۰ بورس تحصيلي دوره ماستري را در رشته هاي M.A / M.Sc / M.Com / M.B.A / law در اختيار دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داده است و داوطلبان با درنظرداشت شرايط ذيل ميتوانند در اين بورسها خود را کانديد نمايند:

۱- داوطلبان بايد فارغان پوهنتونها و موسسات تحصيلات عالي خصوصي بوده و سند ليسانس داشته باشند.
۲- داوطلبان بايد ديپلوم و ترانسکرپت نمرات به زبان انگليسي در دست داشته باشند.
۳- سن داوطلبان بايد از ۳۵ سال بيشترنباشد.
۴- داوطلبان بايد به زبان انگليسي تسلط کامل داشته باشند.
۵- داوطلبانيکه کارمند اداره دولتي ميباشند بايد حد اقل دو سال سابقه ي خدمت بالفعل در اداره ي مربوطه داشته باشند.
۶- داوطلبانيکه کارمند رسمي دولت نميباشند بايد دو سال از فراغت شان سپري شده باشد
۷- داوطلبان بايد تذکره تابعيت داشته باشند.
۸- داوطلبان بايد سابقه جرمي نداشته باشند.
۹- فيصدي ترانسکرپت نمرات داوطلبان از ۶۵ فيصد کمتر نباشد.
۱۰- دواطلبان بايد داراي صحت کامل باشند.
۱۱- دواطلبان بايد فورم را بدقت کامل خانه پري کنند.
۱۲- دواطلبان بايد فورم را قبل از ضرب الاجل تسليم دهي تکميل نموده و به شعبه مربوطه تسليم نمايند.
۱۳- دواطلبان بايد نظم لازم را در جريان توزيع فورم مراعات نمايند.
۱۴- داوطلبان بايد آمادگي لازم را براي سپري نمودن امتحان انگليسي داشته باشند.

داوطلبان بايد از تاريخ (۲۵) جدي الي (۴) دلو جهت ثبت نام به رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه و ثبت نام نمايند. البته بعد از ختم ضرب الاجل معينه پروسه ثبت نام تکميل گرديده و از مراجعه متقاضيان براي ثبت نام معذرت خواسته مي شود.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading