بورسيه تحصیلی کشور استراليا

سفارت جمهور اسلامي افغانستان مقيم کنبرا طي نمامه شماره(۱۰۸) مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ خويش لست پوهنتون هاي کشور استراليا را ارسال و چنين نگاشته اند، که هر يک از پوهنتون هاي متذکره ويب سايت معلوماتي جداگانه دارند، که علاقمندان تحصيل مي توانند از طريق آنها ، شرايط و چگونگي تحصيل در پوهنتون هاي مذکور را بدست آورد.

شموليت در پوهنتون هاي کشور استراليا مستلزم تکميل نمدن نمره حد اقل ۵٫۵ در امتحان IELTS و داشتن اسناد معتبر از دخال کشور مي باشد. و مدت تحصيل دوره ليسانس سه سال بوده و مصارف سالانه در حدود ۳۰ هزار دالر استراليايي مي باشد.

http://www.australian–universities.com/list

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading