اطلاعیه برنامه‌های ماستری دانشگاه کابل برای سال ۱۴۰۰

قرار است دانشگاه کابل در تمام برنامه‌های ماستری به اساس جدول زیر  برای سال ۱۴۰۰ هجری شمسی محصل جدید جذب نماید.

بناً پروسه ثبت نام برنامه‌های ماستری  از تاریخ (۲ حمل ۱۴۰۰) آغاز و الی ختم برج ثور سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.

شرایط پذیرش محصلان در تمام برنامه های ماستری دانشگاه کابل

 • داشتن دیپلوم و ترانسکریپت نمرات با تائیدی وزارت تحصیلات عالی (اصل و کاپی آن)
 • داشتن حد اقل ۶۵٪ نمرات دوره لیسانس
 • داشتن اصل تذکره تابعیت
 • یک قطعه عکس

داوطلبان موارد ذیل را در نظر داشته باشند:

 1. توزیع فورم‌های ثبت نام به داوطلبان در دانشکدههای مربوطه صورت می‌گیرد.
 2. هنگام مراجعه به دانشکده مراعات نمودن فاصله، داشتن ماسک، دستکش و غیره وسایل بهداشتی ضروری می‌باشد.
 3. قیمت فورم ثبت نام در برنامه ماستری مبلغ (۵۰۰) افغانی می‌باشد.
 4. جهت اخذ معلومات بیشتر در مورد لست منابع امتحان و شرایط  پذیرش در برنامه معلومات از دانشکده اخذ شود.
 5. تعیین روز برگزاری امتحان کانکور از طرف اداره ملی امتحانات رسماً به سمع شما خواهد رسید.
 6. برگزاری مرحله دوم ارزیابی (امتحان زبان های خارجی و مصاحبه) داوطلبان که بلند ترین نمرات را در امتحان ورودی اخذ نموده اند توسط دانشگاه کابل اخد خواهد گردید.
 7. در صورت راه یابی داوطلب در یکی از برنامه ها مکلف به پرداخت مبلغ (۲۵۰۰) افغانی پول حق الشمول برای یک مرتبه در برنامه می باشد.
 8. دروس در تمام برنامه های ماستری بجز از (دری و پشتو)  به زبان های خارجی (عربی و انگلیسی) می‌باشد.

جدول مقدار فیس و تعداد برنامه های ماستری دانشگاه کابل که در سال ۱۴۰۰ محصل جذب می‌نماید

شماره

دانشکده

نام برنامه ماستری

فیس یک سمستر

۱

اقتصاد

اداره و  تجارت

۴۵۰۰۰

۲

امور مالی و بانکی

۴۵۰۰۰

۳

زراعت

اگرانومی

۴۵۰۰۰

۴

علوم حیوانی

۴۵۰۰۰

۵

حقوق و علوم سیاسی

روابط بین الملل

۴۵۰۰۰

۶

پالیسی و اداره عامه

۴۵۰۰۰

۷

علوم وترنری

طب کلینیکی

۴۵۰۰۰

۸

کمپیوتر ساینس

سیستم های معلوماتی

۴۵۰۰۰

۹

تکنالوژی معلوماتی

۴۵۰۰۰

۱۰

فزیک

فزیک هستوی

۴۵۰۰۰

۱۱

انجنیری

انجنیری برق و الکترونیک

۴۵۰۰۰

۱۲

ریاضی

ریاضیات

۴۰۰۰۰

۱۳

علوم اجتماعی

جندر و مطالعات زنان

۴۰۰۰۰

۱۴

شرعیات

تفسیر و حدیث

۳۵۰۰۰

۱۵

شریعت و قانون

۳۵۰۰۰

۱۶

روانشناسی و علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

۳۵۰۰۰

۱۷

زبان و ادبیات

دری

۳۰۰۰۰

۱۸

عربی

۳۰۰۰۰

۱۹

پشتو

۳۰۰۰۰

۲۰

هنر های زیبا

هنر های تجسمی

۲۵۰۰۰

نظرات

مطالب مرتبط

دانلود فایل اکسل نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

نتایج نتایج امتحانات کانکور سال ۱۳۹۹ افغانستان امروز چهارشنبه اعلام شد. بر اساس معلومات ادارۀ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading