اطلاعيه در مورد امتحان مجدد کانکور ولايت لوگر

قرار است امتحان مجدد کانکور در حوزه ولايت لوگر در اخير ماه جدي سال روان اخذ گردد.

امتحان کانکور در حوزه لوگر پس از اينکه تخطي هاي بزرگي از سوي هيات ممتحن گزارش داده شد، در اين حوزه ملغي و اوراق جوابات باطل اعلان گرديد.

 در جلسه کميسيون حمايوي کانکور تحت رياست پوهاند بري صديقي معين امور محصلان تصميم اتخاذ شد تا امتحان بعدي حوزه کانکور ولايت لوگر، با تدابير مشخص جلوگيري از دخالت هاي افراد غير مسوول اخذ گردد.

کميسيون حمايوي کانکور متشکل از روساي پوهنتون هاي بزرگ کشور، اتحاديه استادان پوهنتون ها و تعدادي از استادان نخبه و کارشناس امور امتحانات کانکور ايجاد گرديده و هدف آن جلوگيري از هرنوع اقدامي که شفافيت کانکور را تحت سوال قرار دهد، مي باشد.

اين کميسيون صلاحيت دارد تا از طريق هيات موظف خويش از جريان امتحانات کانکور در ۳۸ حوزه امتحان نظارت نموده و با مواجه شدن با موارد تخلفاتي امتحان کانکور همان حوزه را ملغي اعلان نمايد.

قرار است در ۳۸ حوزه امتحانات کانکور سال جاري حدود ۲۵۵ هزار تن فارغان صنف دوازدهم از سراسر کشور جهت راه يابي به پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي اشتراک نمايند.

وزارت تحصيلات عالي از تمام مسولان ولايات تقاضامند است تا از هر نوع دخالت منفي در پروسه اخذ امتحان کانکور جلوگيري بعمل آرند در غير آن امتحان کانکور همان حوزه از سوي هيات ممتحن لغو و امتحان شان دوباره اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading