پرداخت‌های میلیونی؛ بودجه کود ۹۱ چگونه مصرف می‌شود؟

روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حکومت افغانستان با استفاده از بودجه احتیاطی کود ۹۱ پالیسی، میلیون‌ها افغانی را برای تأمین امنیت شماری از افراد بلندپایه‌ی حکومتی، شخصیت‌های سیاسی، سفرخرج مقام‌های حکومتی و هزینه‌ی درمان آنان، پرداخت حقوق امتیازی کارمندان اداره امور، ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری، دفتر بانوی اول، دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری و پرداخت معاش برخی از مشاوران رییس‌جمهور و موارد دیگر مصرف کرده است.

بررسی این ۲۳ سند نشان می‌دهد که حکومت افغانستان میلیون‌ها افغانی را از کود ۹۱ پالیسی در سال‌های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای حفاظت از مقام‌های حکومتی از جمله محمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یکی از معاونان ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، اکرم خپلواک مشاور ارشد سیاسی رییس‌جمهور، انجنیر داوود والی سابق بلخ، مشاور مالی و بانکداری رییس‌جمهور، عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار مصرف کرده است.

همچنان این سندها نشان می‌دهد که با امضا و منظوری اشرف غنی، از کد ۹۱ پالیسی میلیون‌ها افغانی برای سفرهای داخلی و خارجی رییس‌جمهور، سفر و درمان سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و همچنان برای پرداخت هزینه‌های برنامه‌های به‌منظور جلب توجه تاجران و سرمایه‌گذاران توسط سفارت افغانستان در واشنگتن، کمیسیون حل منازعه کوچی‌ها و ده‌نشین، سازمان اجتماعی مراقبت افغان، بسیج مردم در حمایت از نیروهای امنیتی و موارد دیگر به مصرف رسیده است.

در ماده‌ی چهارم فرمان شماره ۲۰۱ مورخ چهارم دلو ۱۳۹۵ که در ابتدای سند بودجه سال مالی ۱۳۹۶ درج شده است، در خصوص این کود آمده است: «صلاحیت کود پالیسی (۹۰۰۰۰۱) و کود حالات اضطراری (۹۰۰۰۰۲) مربوط به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.»

یک مقام سابق وزارت مالیه که نمی‌خواهد نامی از وی در گزارش ذکر شود، در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که کود ۹۱ پالیسی به‌خاطری ایجاد شد که وزارت مالیه در هنگام تهیه سند بودجه نظر به محدودیت منابع، ممکن بودجه پیش‌بینی شده و مورد نیاز برخی ادارات را به‌صورت کامل داده نتواند که بعداً اگر آن اداره‌ها با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، از کود ۹۱ برای آن اداره‌ها بودجه داده شود. این مقام می‌گوید که پرداخت معاش کارمندان دولتی از کود ۹۱ در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است.

بودجه کود «۹۰۰۰۰۱ پالیسی» در سال مالی ۱۳۹۵ براساس سند بودجه‌ی همین سال در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ هزار افغانی در نظر گرفته شده بود. براساس معلومات سند بودجه سال مالی ۱۳۹۶ که در وب‌سایت وزارت مالیه بارگزاری شده است، وجوه مربوط به پالیسی «۹۰۰۰۰۱»، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی گفته شده است. بودجه کود ۹۱ پالیسی برای سال مالی ۱۳۹۷ نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است.

این گزارش ۲۳ سند را مورد بررسی قرار داده‌ایم که اکثر آن‌ها نشان می‌دهد میلیون‌ها افغانی برای اهداف مختلف از کود ۹۱ پالیسی به مصرف رسیده است. سه مورد دیگر نشان می‌دهد که میلیون‌ها افغانی از کود ۹۸، ۰۹ و بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی به‌مصرف رسیده است.

اجرای ۱۰۰ میلیون افغانی برای سفرهای رییس‌جمهور از کود ۹۱

به تاریخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری اداره امور ریاست‌جمهوری به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که بنا به کمبود مصارف سفرهای داخلی و خارجی رییس‌جمهور، ۱۰۰ میلیون افغانی از کود ۹۱ بودجه پرداخت شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۸ سنبله این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه ریاست عمومی اداره امور تعدیل و اجرا کند. در متن پیشنهاد یادآوری شده که پیش از این برای تأمین سفرهای داخلی و خارجی مقام ریاست‌جمهوری، ۱۴۰ میلیون افغانی از بودجه ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری و ۱۰۰ میلیون افغانی دیگر از کود ۹۱ بودجه ریاست عمومی اداره امور تعدیل شده بود. اکنون اسناد و مصارف سفرهای خارجی و داخلی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که وجوه تعدیل شده در حال تمام شدن است و مصارف سفرهای بعدی رییس‌جمهور را کفایت نمی‌کند.

اجرای ۲۴۰ هزار دالر امریکایی برای جلب توجه تاجران در سال ۱۳۹۷ توسط سفارت افغانستان در واشنگتن

به تاریخ ۲۵ حمل سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی دفتر وزیر مالیه به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای «مراسم دعوت‌ها و برنامه‌ها جهت کسب توجه تاجران، سرمایه‌گذاران و گسترش روابط دو کشور توسط سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم واشنگتن» ماهانه ۲۰ هزار دالر امریکایی که سالانه ۲۴۰ هزار دالر می‌شود، از کود ۹۱ بوجه پرداخت شود.

در متن پیشنهاد آمده که با درنظرداشت محدودیت‌های بودجوی و غرض رفع مشکل سفارت افغانستان در امریکا و به‌منظور تطبیق برنامه، این مقدار پول از کود ۹۱ بودجه پرداخت شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ اول ثور ۱۳۹۷ این پیشنهاد را منظور می‌کند.

مصرف دو میلیون و ۱۲۰ هزار افغانی برای سفر سرور دانش به ترکیه و درمان وی از کود ۹۱

به‌تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۷ ریاست دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که قرار است سرور دانش همراه با چهار تن دیگر با استفاده از رخصتی‌های عید قربان برای درمان به ترکیه سفر کند که هزینه‌ی تکت رفت و برگشت پنج نفر، هزینه اقامت و درمان و سفریه، دو میلیون و ۱۲۰ هزار افغانی می‌شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۵ اسد این پیشنهاد و اجرای این مقدار پول را از کود ۹۱ بودجه منظور می‌کند.

اجرای ۱۵ میلیون افغانی بودجه سال ۱۳۹۷ کمیسیون حل منازعه کوچی‌ها و ده‌نشین از کود ۹۱

ریاست مالی و اداری شورای امنیت ملی در زمان مشاوریت محمد حنیف اتمر، به‌تاریخ ۸ دلو ۱۳۹۶ از مقام ریاست‌جمهوری خواسته که بودجه سال ۱۳۹۷ کمیسیون حل منازه کوچی‌ها و ده‌نشین که مبلغ ۱۵ میلیون افغانی می‌شود را از کود ۹۱ منظور کند. در متن پیشنهاد آمده که این کمیسیون در سال ۱۳۹۴ به فرمان رییس‌جمهور غنی ایجاد شده و اعضای آن ۶۲ نفر است که بودجه آن در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۱۵ میلیون افغانی منظور شده بود و اکنون این کمیسیون ۱۵ میلیون افغانی برای سال ۱۳۹۷ درخواست کرده است. این مقدار پول برای پرداخت معاش اعضا و مصارف روزانه‌ی این کمیسیون درخواست شده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۳ حوت همان سال منظور کرده که این مقدار پول از کود ۹۱ پرداخت اجرا شود.

اجرای ۱۹۹ هزار و ۶۰۰ دالر برای سفر هیأت سازمان اجتماعی مراقبت افغان از کود ۹۸

ریاست دفتر وزیر مالیه به‌تاریخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای مصارف سفر هیأت افغانی «سازمان اجتماعی غیرانتفاعی مراقبت افغان» به ایالات متحده امریکا ۱۹۹ هزار و ۶۰۰ دالر امریکایی از بودجه دولت پرداخت شود. در متن پیشنهاد یادآوری شده که این سازمان برای رشد ترویج فرهنگ افغانی در شهر کلیفورنیای امریکا فعالیت مثمر داشته است. آقای اکلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشین پای این پیشنهاد امضا کرده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۶ این پیشنهاد را منظور می‌کند و هدایت می‌دهد که این مقدار پول از کود ۹۰۰۰۰۸ عضویت سازمان‌های بین‌المللی به این سازمان پرداخت شود.

اختصاص بیش از ۲۶ میلیون افغانی برای حفاظت از انجیر داوود، والی پیشین بلخ

ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری به‌تاریخ ۹ جدی ۱۳۹۶ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با درنظرداشت پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری مقام ریاست‌جمهوری برای حفاظت و تأمین امنیت انجنیر داوود، والی جدید بلخ تعداد ۶۰ بست افسری در چوکات مدیریت عمومی محافظت رهبران ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی اضافه و برای پرداخت معاش، امتیاز، اعاشه، اباطه، البسه، تجهیزات نظامی و وسایل مخابروی آن‌ها در سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۷۹۶ افغانی منظور شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۲ جدی همان سال ازدیاد ۶۰ بست افسری جدید و پرداخت بیش از ۲۶ میلیون افغانی برای آنان از کود ۰۹ (بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی) را منظور می‌کند.

۱۱۷ میلیون افغانی برای بسیج مردم در حمایت از نیروهای امنیتی

ریاست عمومی امنیت ملی به‌تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۶ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که در همکاری با شورای عالی صلح، شورای علما و بزرگان قومی جهت بسیج مردم برای حمایت از نیروهای امنیتی، خنثا‌سازی دسیسه‌های دشمن و جلوگیری از مداخلات نظامیان پاکستانی به مبلغ ۱۱۷ میلیون افغانی ضرورت است که از کود ۹۱ ضرورت اجرا شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ ۱۸ ثور همان سال این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این پیشهاد را اجرایی کند.

۱۰ میلیون افغانی برای نیازمندنی‌های عاجل ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که برای «رفع نیازمندی‌های عاجل و مستوره» ریاست دفتر ریاست‌جمهوری به ۱۰ میلیون افغانی ضرورت است که پرداخت آن از کود ۹۱ بودجه منظور شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ ۲۰ عقرب پرداخت این مقدار پول را از کود ۹۱ منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این حکم را اجرایی کند.

پرداخت ماهانه ۲۷۰ هزار افغانی کرایه خانه و خرج دسترخوان یوسف نورستانی

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور انسجام امور جوامع محلی به‌تاریخ ۱۹ سنبله ۱۳۹۶ برای کرایه خانه و خرج دسترخوان خود بودجه ۲۷۰ هزار افغانی را در هر ماه درخواست می‌کند. آقای نورستانی در متن پیشنهاد نوشته که در حکم تقرری‌اش به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در رابطه به پرداخت امتیازات قبلی‌اش در کمیسیون انتخابات توضیح داده نشده است. نورستانی نوشته که او تاکنون از امتیازات قبلی‌اش مستفید نشده، درحالی‌که بقیه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که به‌حیث مشاوران ریاست‌جمهوری مقرر شده بودند، از امتیازات قبلی اداری و امنیتی‌شان مستفید شده‌اند. او برای کرایه ماهوار خانه‌اش ۲۰۰ هزار افغانی و برای خرج دسترخوانش ۷۰ هزار افغانی مطالبه کرده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۳ عقرب همان سال پیشنهادات آقای نورستانی را منظور می‌کند و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که بودجه پنج میلیون و ۵۳۵ هزار افغانی را از کود ۹۱ به بودجه اداره امور انتقال دهد.

اجرای یک میلیون افغانی مصارف دفتر الماس زاهد از کود ۹۱

ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که دفتر حاجی الماس زاهد، مشاور ارشد و نماینده خاص رییس‌جمهور در امور انسجام ملی بودجه ندارد، بنأ یک میلیون افغانی بودجه برای مصارف دفتر آقای زاهد نیاز است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ پرداخت این بودجه را از کود ۹۱ منظور می‌کند.

بیش از پنج میلیون افغانی برای تأمین بودجه ۲۰ محافظ جدید عبدالرب رسول سیاف

اداره امور ریاست‌جمهوری به تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۶ به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که با تحلیل اوضاع امنیتی فعلی کشور و موجودیت تهدیدات امنیتی، برای تأمین امنیت مطمئن عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی تعداد ۱۰۵ محافظ فعلی کافی نیست و ایجاد محافظان بیش‌تر را می‌نماید. در این پیشنهاد خواستار ازدیاد ۲۰ بست افسری جدید در چوکات تشکیل آمریت قسم محافظت عبدالرب رسول سیاف، مربوط مدیریت عمومی محافظت رهبران ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی با حفظ تشکیل قبلی می‌شود. بودجه برای ۲۰ افسر جدید از بابت هشت ماه مالی ۱۳۹۶ مبلغ پنج میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۹۲ افغانی پیشنهاد می‌شود. رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۶ ثور همان سال ازیاد ۲۰ بست افسری برای محافظت رسول سیاف و پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی بودجه آنان را از کود ۹۱ منظور می‌کند.

پرداخت نزدیک به هشت میلیون افغانی برای محافظت از اکرم خپلواک

اداره امور به‌تاریخ ۲۵ حوت سال ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با توجه به شرایط امنیتی کشور و تهدیدات امنیتی، برای تأمین امنیت محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی ایزاد ۲۵ بست افسری جدید در تشکیل ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی با حفظ تشکیل قبلی ضرورت است که بودجه آن هفت میلیون و ۸۲۹ هزار و ۷۳۰ افغانی می‌شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۶ ازدیاد ۲۵ بست افسری برای تأمین امنیت آقای خپلواک و پرداخت نزدیک به هشت میلیون افغانی هزینه‌ی آن را از کود ۹۱ منظور می‌کند.

پرداخت بیش از ۸۳ میلیون افغانی برای تأمین امنیت حکمتیار، مشاورین رییس‌جمهور و معاون اداره امور

اداره امور ریاست‌جمهوری به‌تاریخ ۵ جدی ۱۳۹۵ به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای تأمین امنیت گلبدین حکمتیار، رهبر جهادی ازدیاد ۹۰ بست افسری، برای تأمین امنیت معاون اداره امور در امور اداره و تنظیم امور ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی ۱۰ بست افسری، برای تأمین امنیت دفتر این معاونت ۲۰ بست افسری جدید و برای تأمین امنیت مشاورین ارشد ریاست‌جمهوری ۱۰۰ بست افسری جدید در چوکات ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی را منظور کند. اداره امور در متن پیشناد نوشته که «چون دفاع بودجه سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی اداره امور در ماه سنبله ۱۳۹۵ به انجام رسیده است، از این‌رو تمویل و تجهیز بست‌های ایزادشده که جمعاً مبلغ ۸۳ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۹۶۰ افغانی می‌شود، در بودجه سالی مالی ۱۳۹۶ موجود نمی‌باشد.» رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۶ پرداخت این مقدار پول برای تأمین امنیت این افراد را از کود ۹۱ منظور می‌کند.

اجرای بیش از ۱۴ میلیون افغانی برای بودجه ۴۰ محافظ جدید یکی از معاونان اداره امور

اداره امور به‌تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که با توجه به وضعیت امنیتی کشور ۳۰ محافظ برای تأمین امنیت معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهور در امور اداره تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی کافی نیست و به ۴۰ محافظ دیگر ضرورت است. برای پرداخت معاش و امتیازات ۴۰ محافظ جدید این معادن اداره امور ۱۴ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۱۰۴ افغانی پیشنهاد شده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۸ دلو همان سال ازدیاد ۴۰ بست افسری جدید برای محافظت این معاون اداره امور و اختصاص بیش از ۱۴ میلیون افغانی برای معاش و امتیاز آنان را از کود ۹۱ منظور می‌کند. این اسناد نشان می‌دهد که در مجموع ۷۰ محافظ برای تأمین امنیت این معاون اداره امور توظیف شده‌اند.

اختصاص بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی برای معاش امتیازی سه ماهه کارمندان اداره امور، دفتر بانوی اول، دفتر بورد مشورتی عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و افسران این اداره

ریاست عمومی اداره امور در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که کارمندان ریاست عمومی اداره امور، دفتر خانم اول، دفتر بود مشورتی عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و افسران این اداره وظایف خود را به وجه احسن انجام داده و در روزهای رخصتی و ساعات غیررسمی نیز مصروف وظایف‌شان بوده‌اند، بنأ معاشات امتیازی آنان از بابت ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ که مبلغ ۱۲۰ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۷۶۰ افغانی می‌شود از کود ۹۱ اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۸ دلو ۱۳۹۵ این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از ۲۰ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان معاونت دوم ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی اداره امور به‌تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای پرداخت معاشات امتیازی سه ماه نخست سال مالی ۱۳۹۶ کارمندان دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، مبلغ ۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۵۵۵ افغانی از کود ۹۱ اجرا شود. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ ۲۸ همان ماه این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از ۸۵ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان دفاتر وزیرمشاوران و مشاورین ریاست‌جمهوری

اداره امور ریاست‌جمهور به‌تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای اجرای معاشات امتیازی سه‌ ماه نخست سال مالی ۱۳۹۶ وزیرمشاوران و مشاورین ریاست‌جمهوری و کارمندان دفاترشان مبلغ ۸۵ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۷۸۶ افغانی از کود ۹۱ اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۸ دلو این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و اجرا کند.

اختصاص بیش از ۹ میلیون افغانی برای حفاظت از رییس کمیسیون اصلاحات اداری

اداره امور به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که باتوجه به تهدیدات امنیتی برای تأمین امنیت بهتر و مطمئن رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به استخدام ۳۰ محافظ امنیتی ضرورت جدی محسوس می‌شود که برای اجرای معاش، معاش امتیازی، اعاشه، اباطه، وسایل مخابروی و سایر مصارف محافظان مبلغ ۹ میلیون ۳۱۸ هزار و ۱۱۰ افغانی بودجه نیاز است. رییس‌جمهوری غنی به‌تاریخ ۱۰ حمل ۱۳۹۶ ازدیاد ۳۰ بست افسری جدید در تشکیل ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی برای تأمین امنیت رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را منظور می‌کند و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی انتقال دهد.

اختصاص بیش از دو میلیون افغانی برای کرایه ۱۱ ماه موتر زرهی مشاور مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری

اداره امور ریاست‌جمهوری به‌تاریخ ۲۹ حوت ۱۳۹۵ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که به‌منظور کرایه موتر زرهی مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانک‌داری از ۱۶ دلو ۱۳۹۵ الی ختم سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیون ۶۵۰ هزار افغانی ضروت است که از کود ۹۱ اجرا شود. در متن پیشنهاد آمده است از آن‌جاییکه وسایط زرهی موجود اداره امور مورد قبول مشاور مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری قرار نگرفت، این اداره می‌خواهد یک عراده واسطه لندکروزر زرهی را از شرکت راشد الهام ماهانه به ۲۶۵ هزار افغانی به کرایه بگیرد. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۰ حمل ۱۳۹۶ این پیشنهاد را منظور می‌کند و حکم می‌کند که این مقدار پول از کود ۹۱ اجرا شود.

اختصاص بیش از ۷۰۸ میلیون افغانی برای معاش و امتیازات سه ماهه کارمندان اداره امور و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری

ریاست عمومی اداره امور در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد که تعیینات سال مالی ۱۳۹۷ ریاست عمومی اداره امور و ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری و واحدهای جانبی‌شان طی مراحل نشده، بنأ معاشات و سایر امتیازات سه ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ این کارمندان مطابق حکم منظور شده سال مالی ۱۳۹۶ اجرا شود. در پیشنهاد آمده که فورا برای پرداخت حقوق و امتیازات کارمندان این اداره و واحد‌ها جانبی‌شان به مبلغ ۷۰۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۵۵ افغانی ضرورت است که از کود ۹۱ اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۶ با منظوری این پیشنهاد به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ پالیسی به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تعدیل و انتقال نماید.

اختصاص بیش از ۱۶۷ میلیون افغانی برای مصارف خانه و دفتر گلبدین حکمتیار

کمیسیون تطبیق موافقت‌نامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان به‌تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۹۷ به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که برای مصارف خانه رهبر حزب اسلامی و مصارف دفترش، مصارف دفتر عمومی حزب اسلامی و مصارف شماری از اعضای این حزب به مبلغ ۱۶۷ میلیون ۹۳۰ هزار افغانی ضرورت است. در پیشنهاد آمده که این مقدار پول در سال مالی ۱۳۹۶ از کود بودجه امنیت ملی اجرا شده بود و پیشنهاد می‌شود که در سال مالی ۱۳۹۷ نیز آن را از این کود بودجه منظور شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۲۴ حمل همان سال این پیشنهاد را منظور می‌کند.

اختصاص ماهانه ۳۵۰ هزار افغانی برای معاش و خرج دسترخوان فضل فضلی

ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری پس از تقرر فضل محمود فضلی به‌عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور، در پیشنهادی به مقام ریاست‌جمهوری می‌نویسد از آن‌جای‌که فضل محمود فضلی یک تن از اشخاص بانفوذ اجتماعی و اهل خبره است و همیشه با متنفذین مختلف کشور در ارتباط بوده، ایجاب می‌کند که خرج دسترخوان و یک معاش مناسب برای وی اجرا شود. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ اجرای معاش ماهوار مبلغ ۳۵۰ هزار افغانی برای آقای فضلی و ماهانه مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی خرج دسترخوان وی را از کود ۹۱ منظور می‌کند.

۱۳ هزار دالر خرج سفرهای همایون قیومی

به‌تاریخ ۱۴ جوزای ۱۳۹۷ محمد همایون قویمی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها به مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که طبق هدایت شفاهی رییس‌جمهوری غنی چندین سفر خارجی انجام داده که ۱۳ هزار و ۸۹۰ دالر امریکایی هزینه برداشته و مصارف این سفرها تاکنون تصفیه نشده است. رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ دوم سرطان ۱۳۹۷ این پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می‌دهد که این مقدار پول را از کود ۹۱ به بودجه اداره امور منتقل کند.

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading