بورس هاي تحصيلي دوره لیسانس کشور کوريا

کشور کوريا (۳) سيت بورسيه تحصيلي براي دوره ليسانس به رشته انجنيري درپوهنتون کيانگهي براي سمستربهاري ۲۰۱۴ به رقابت آزاد خبرداده است.
قابل ياد آوري است که ابتدا تمام مصارف بدوش محصل بوده و در صورتيکه محصل در امتحانات سمستر مجموع نمرات آن بالاتر از %۹۰ فيصد گردد مصارف متذکزه را پوهنتون کيانگهي بدوش خود مي گيرد.

علاقمندان براي معلومات بيشتر وثبت نام در پوهنتون متذکره به آدرس انترنتي (www.kyunghee.edu) مراجعه نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading