بورس هاي تحصيلي دوره لسانس، ماستري و دوکتورا کشور هندوستان به مصرف شخصی

انستيتيوت Food Technology Entrepreneurship and management (FIFTEM) کشور هندوستان مقيم در دهلي جديد به جانب افغانستان بورسيه هاي آزاد مقطع ماستري, دکتورا و لسانس را به مصرف شخصي اختصاص داده اند. رشته هاي بورسيه هاي اختصاصي داده شده به ترتيب ذيل است.

 

 Bachelor in Technology, degree in food technology and management

Master and ph.D . in Food science and technology Food engineering, Agriculture and Environment science , Basic and Applied Science, Food business, management and Entrepreneurship.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading