اطلاعیۀ وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور دور سوم ولایت کابل سال ۱۳۹۴

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۴ و سال های قبلی لیسه های (شهرک ملی، سردارمحمد داود خان، سوریا، محمد اسماعیل حسن زی، ذبیح الله عصمتی، ذکوربی بی مهرو، ستاره، نسوان بی بی مهرو، آزادی، نسوان آقا علی شمس، نسوان احمد شاه بابا مینه، رخشانه، نسوان غازی محمد ایوب خان، قلعه قاضی، غازی محمد شاه خان بابکرخیل، عبدالهادی داوی، حبیبیه، بی بی سروری سنگری، ابن سینا، سید یوسف علمی نمبر۱، خصوصی کاتب ۱ کابل، شهرک صفا، ذکور شهرک امید سبز، نسوان شهرک امید سبز، استاد خلیل الله خلیلی، سید نورمحمد شاه مینه، قلعه بختیار، ابوالقاسم فردوسی، عبدالروف بینوا، نسوان شهرک وحدت، غازی عبدالله اچکزی، محمد علم فیض زاد، مومنه خاتون، لیسه مریم، دوغ آباد، ابراهیم خلیل الله، خواجه عبدالله انصاری، نسوان شرینو، پوهاند غلام صدیق محبی، قابلبای، امانی، پروژه پنـجـم ۳۱۵، قلعه بهادر خان، نـسوان بی بی رابیا، خوشحال خان نمبر۱ و نمبر۲).

مربوط ریاست معارف شـهــرکابـل رسانیده می شـود که کـارت های شـمول امـتحـان کانـکور لیـسه های فـوق سر از روز (سه شنبه) مؤرخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد و امتحان کانکور این لیسه ها به روز پنجشنبه مؤرخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۹۴ در دانشگاه های چهار گانه کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولی تخنیک، دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی و دانشگاه طبی کابل) به ساعت ۷:۰۰ صبح اخذ می گردد، شماره اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل و هرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحه ناریه و جارحه در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطـلب، هرچـند که از آن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود.علاوه بر آن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و جدول کود رشته را نیز با خود داشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading