بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور روسیه سال ۲۰۱۶

کشور فدراتیف روسیه از اعطای (۱۶۶) سیت بورسیه تحصیلی درمقطع لیسانس برای سال ۲۰۱۶ خبرداده است.

موضوع طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مطابق سالهای گذشته تحت شرایط ذیل بصورت آزاد گذاشته میشود:

 شرایط کاندید بورسیه:

۱- اتباع افغانستان که تابعیت کشور های دیگر را دارند از بورسیه ها استفاده کرده نمیتوانند .

۲- سال فراغت کاندیدان بین سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ باشد .

۳- فیصدی نمرات دوره ثانوی (سه ساله) مکتب نامزد بورس مذکور حداقل از %۷۰ کمتر نباشد.

۴- نامزدان بورسیه تحصیلی مذکور حق دارند تا یک الی شش موسسه تحصیلی را منحیث محل تحصیل آینده خود مستقلانه انتخاب نمایند (حداکثر دو موسسه دریک حوزه فدرال روسیه و همچنان شهرهای مسکو و سانتکت پیتربورگ).

۵- محصلین مکلف اند بعد از پذیرش شان مصارف ترانسپورتی ، تهیه داوطلبانه بیمه صحی و سایر مصارف را از حساب شخصی خود بپردازند .

اسناد مورد نیاز :

۶- تمام اسناد تحصیلی نامزد بورس از جمله شهادتنامه و فهرست مضامین و نمرات سه ساله به زبان روسی ترجمه تائید و ثبت شده باشد.

۷- تصدیق معاینات صحی کاندید و عدم ویروس ابتلایی(HIV) از طرف مرجع رسمی صحت عامه.

۸- مدت اعتبار پاسپورت نامزد بورسیه حداقل یک و نیم سال از تاریخ صدور ویزه تحصیلی باشد.

۹- ارایه تذکره تابعیت با ترجمه زبان روسی و تائید آن .

تسهیلات:

حسب قوانین نافذه روسیه ، مدد معاش از بودجه اختصاصی موسسات تحصیلی بدون در نظرداشت موفقیت ها در دروس برای محصلین خارجی طی دوران تحصیل پرداخت گردیده و همچنان امکانات زندگی در لیلیه های موسسات طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه برای آنها فراهم میشود.

با توجه به شرایط فوق علاقمندانیکه که خواهان اشتراک در بورسیه مذکور باشند، میتوانند جهت ثبت نام و تکمیل اسناد به ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه و اسناد خویش را الی تاریخ ۲۵/ ۱ /۱۳۹۵ تسلیم نمایند.

جهت اخذ سایر معلومات درمورد شرایط ، اسناد، فورمه جات، لست رشته ها و موسسات تحصیلی به وب سایت سفارت روسیه www.afghanistan.mid.ru و سایت اداره همکار روسیه http://rs.gov.ru مراجعه گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading