بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس و ماستری کشور چین برای سال ۲۰۱۶

به تعقیب بورسیه های قبلی خویش، کشور جمهوری چین از اعطای (۴۰) سیت بورس جدید تحصیلی در مقاطع مختلف (ماستری و لیسانس) اطلاع داده است که موضوع مقام محترم وزارت ارایه گردیده و در نتیجه مقام محترم چنین هدایت فرمودند تا طبق فیصله جلسه مورخ ۲۵/دلو/۱۳۹۴ کمیسیون عالی توزیع بورسها که شرایط آن ذیلاً شرح میگردد.

 (۲۰) سیت آن به دوره لیسانس اختصاص داده شود:

۱- متقاضیان فارغ سالهای۱۳۹۳-۱۳۹۴ باشند.

۲- نمرات دوره ثانوی متقاضیان حداقل از ۸۵ فیصد کمتر نباشد.

۳- متقاضیان جهت اخذ معلومات بیشتر و تکمیل فورم بورسیه متذکره به وب سایت های ذیل مراجعه نمایند. www.campuschina.org or www.csc.edu.cn/laihua

۴- متقاضیان هنگام ثبت نام و تکمیل فورم بصورت آنلاین موارد ذیل را درنظرگیرند.

– انتخاب پروگرام بورسیه های دولت چین

– انتخاب (۱۰) پوهنتون از میان لست ۲۷۹ پوهنتون کشور چین

اسناد مورد ضرورت:

– تکمیل نمودن فورم درخواستی با زبان چینایی و یا انگلیسی

– داشتن شهادتنامه دوره ثانوی

– ارایه پلان درسی

– ارایه سفارش نامه (Recommendation Letter)

– کاندیدان زیر سن و پائین تر از (۱۸) باید اسناد قانونی سرپرست خودرا در کشور چین داشته باشند.

علاقمندان واجد شرایط بورسیه دوره لیسانس میتوانند، بعداز ثبت نام بصورت آنلاین کاپی اسناد خویش را قبلا از تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۶ مطابق ۲۲/حوت ۱۳۹۴ بریاست تحصیلات عالی درخارج تسلیم و در صورتیکه تعداد کاندیدان بیشتر از سیت های اختصاص داده شده گردد، کاندیدان به اساس بلند ترین نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب انتخاب خواهند شد

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading