دومین دور امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ بر ۱۳۹۵ ولایت کابل اخذ شد

دومین دور امتحان کانکور ولایت کابل با اشتراک ۸ هزارو ۷۶۹ تن داوطلب در دانشگاه های کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پولی تخنیک کابل اخذ شد.

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصيلات عالي در حاليکه پوهاند بري صديقي معین امور محصلان، تعدادی از رؤسا و استادان دانشگاه های مرکزی نيز حضور داشتند، از جریان امتحان دیدن نموده ضمن تاکید بر جدیت و قاطعیت در امتحان کانکور از شفافیت کامل در این امتحانات اطمینان داد.

وی اضافه نمود که امسال با اقدامات جدی که وزارت تحصیلات عالی در رابطه به پروسه کانکور روی دست گرفت؛ این پروسه متفاوت از سال های قبل در ۳۳ ولایت کشور با شفافیت سپری شد. وی گفت که شفافیت امتحان کانکور امسال در تاریخ امتحانات کانکور در کشور بی نظیر است.

به گفته وزیر تحصیلات عالی در نظر است تا نتايج امتحانات کانکور سال ۱۳۹۴ بر ۱۳۹۵ در ۱۵ حمل سال ۱۳۹۵ اعلان گردد.

قرار است امسال در حدود دوصدو بیست هزار تن از جوانان کشور امتحانات کانکور را سپري نمايند که ۵۸ هزار و ۲۱۰ هزار تن آنها به نهاد های تحصيلات عالي دولتی، حدود شصت هزار تن آنها به موسسات نيمه عالي دولتی و همچنان جمله داوطلبان بی نتیجه که دارای نمرات بالا باشند به اساس تفاهم میان وزارت تحصیلات عالی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف های مختلف به آن نهاد ها معرفی خواهند شد.

به گفته مسوولان به استثنای دو دور حوزه کابل تا کنون جمعآ از ۱۵۵ هزار و ۶۲۵ تن در ۳۳ ولایت کشور امتحان اخذ گردیده است.

قرار است دور سوم امتحان کانکور حوزه کابل به روز پنجشنبه ۲۷ حوت اخذ شود و امتحانات متباقی در دو دوره دیگر گرفته خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading