بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور ترکیه سال ۲۰۱۷

ثبت نام در بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس کشور ترکیه برای سال ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ تاریخ ۱ مارچ سال ۲۰۱۷ آغاز شده و قرار است برای یک ماه الی تاریخ ۳۰ مارچ سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا می‌کند.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

 شرایط ثبت نام بورسهای تحصیلی ترکیه:

برای ثبت نام در مقطع لیسانس باید تاریخ تولد پایینتر از ۰۱٫۰۱٫۱۹۹۶ نبوده باشد. یعنی که شخص ثبت نام کننده باید بالاتر از ۲۱ سال نداشته باشد.

– نمره امتحان کانکور
– دیپلومهای فراغت از کورسهای معتبر ملی و بین المللی TOEFL و IELTS
– اسناد اکادیمیک و مکتبی که نمایان گر فعالیتهای تعلیمی و اکادیمیک کاندید در عرصه تعلیم و تربیه اش بوده باشد.
– برای پروگرام لیسانس اوسط نمرات سه ساله کاندید باید حداقل ۷۵ فیصد بوده باشد.
– برای پروگرامهای ماستری و دوکتورا ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری حد اقل ۷۵ فیصد بوده باشد.
– برای دانشکده طب اوسط نمرات سه ساله دوره لیسه کاندید حد اقل ۹۰ فیصد را پوره نماید.

نباید داری مریضی یی بوده باشد که مانع تحصیل موصوف گردد.

زبان رسمی و اکادیمیک بورسهای تحصیلی ترکیه ترکی است. در ترکیه آن عده از دانشگاه هایی که در سطوح بین المللی TOEFL و یا IELTS به زبانهای انگلیسی و یا کدام زبان دیگر بوده باشد، برعلاوه اسنادیکه در بالا ذکر گردید باید دارای نمره کامیابی از اینها نیز بوده باشد. معلومات مزید در اینمورد را میتوانید از ویب سایت دانشگاه مورد نظر دریافت بدارید. به آن عده ازکاندیدان حق اولیت داده میشود که در امتحان کانکور افغانستان شمولیت حاصلده کرده و دارای نمره قابل ملاحظه یی بوده باشد.

اشخاصي كه مطابق شرایط ذکر شده نباشند اسناد های شان باطل شده و بررسی نخواهد شد.

ثبت نام صرف از طریق انترنت صورت گرفته و سایر مراجع قابل اعتبار نمی باشند.

https://www.sayahonline.com/turkish-scholarships-application-form.html

امکانات بورسهای تحصیلی ترکیه برای دوره لیسانس

۱- برای محصلین معاش ماهانه اعطا میگردد: برای پروگرامهای لیسانس ماهانه دست کم ۷۰۰ لیره ترکی پرداخت میگردد که معادل تقریبا ۲۰۰ دالر امریکایی میگردد.

۲- بود و باش: محصیلین خارجی درترکیه در لیلیه های دولتی بصورت رایگان بود وباش کرده میتوانند. برعلاوه این محصیلین خارجی میتوانند که با پول خود خانه به کرایه اخذ نمایند.

۳- فیس دانشگاه ها: کسانیکه موفق به بدست آوردن بورس تحصیلی ترکیه میگردند از دادن هرگونه فیس معاف شناخته میشود.

۴- خدمات رایگان صحی: کسانیکه موفق به کسب بورسهای ترکیه شده اند در همه شفاخانه های دولتی ترکیه بطور رایگان از هر گونه خدمات صحی مستفیذ شده میتوانند. برنده گان مستحق بیمه رایگان صحی شناخته میشوند.

۵- آموزش زبان ترکی: برای برنده گان بورسهای تحصیلی ترکیه برای یکسال در ترکیه تدریس رایگان زبان ترکی صورت میگیرد. این آموزش زبان برای مدت یک سال یعنی ۹ ماه تعلیمی را در بر میگیرد. در ظرف این مدت یکسال نیز از همه مزایای بورس خویش استفاده نموده میتواند.

۶- سهولت های ترانسپورتی برای رفت و آمدهای محصلین خارجی: برای محصلین خارجی که موفق به دریافت بورس تحصیلی گردیده اند یکبارتکت رفت و باز گشت طیاره داده میشود. قابل تذکر است اینکه این تکت ها برای یکبار یعنی اولین بار رفتن به ترکیه و بازگشت به وطن در ختم دوره تحصیلی داده میشود. محصیلینی که خواهش رفت و بازگشت در ایام تعطیل سمسترها را داشته باشند مصارف شان بدوش خود آنها خواهد بود.

۷- ترانسپورت شهری: در شهرهای جدا گانه ترکیه از جانب شاروالی های مربوطه آنها برای محصلان تخفیف های قابل ملاحظه یی داده میشود که از این تخفیف ها محصلان خارجی نیز استفاده کره میتوانند. حتی در بعضی از شهر ها ترانسپورت شهری برای محصلین خارجی رایگان هست.

برای جزئیات بیشتر به صفحه فیس بوک زیر مراجعه کنید!

https://www.facebook.com/SayahOnline

برای ثبت نام بروی لینک زیر کلیک کنید.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

 

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading