تاریخ و لیست مکاتب دور اول امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف داوزدهم سال ۱۳۹۵ و سال های قبلی لیسه های تمام ولسوالی های ولایت کابل و نیز لیسه های (سید اسمعیل بلخی، آزاد خان، محمود هوتکی، ذکور شهرک وحدت، محمد اکبر خان پامیر، نسوان مخفی بدخشی، مرکز پرورشگاه، قلعه حسن خان، ذکور پروژه پنجم ۳۱۵، نسوان پروژه پنجم۳۱۵، نسوان سردار کابلی، حضرت ابراهیم خلیل الله، استاد بیتاب، عبدالحی حبیبی،حوزه هشتم، قاری نیک محمد، شهرک صفا، نسوان ایمنی، ابوذر غفاری، استاد خیلیل الله خلیلی و رابیا) مربوط ریاست معارف شهر کابل که پروسه جمع آوری معلومات بایومتریک آنها تکمیل گردیده، رسانیده می شود که، کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق سر از روز یک شنبه مورخ ۱۵ حوت ۱۳۹۵ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد و امتحان کانکور این لیسه ها به روز پنجشنبه مورخ ۱۹ حوت ۱۳۹۵ در دانشگاه های کابل، پولی تخنیک کابل و دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به ساعت ۸:۰۰ صبح اخذ می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نوت: از تمام شاملان امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل، مخابره، اسلحه ناریه و جارحه و هر گونه وسیله الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطلب هرچند که از آن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحه امتحانات، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسوولین امنیتی معرفی می شود. علاوه بر آن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان، اصل تذکره تابعیت، قلم خود کار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading