تاریخ و لیست مکاتب دور دوم امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۵ و سال های قبلی لیسه های (سردارمحمد داود خان، نسوان توتیا، محمد انور بسمل، شهرک پامیر، نسوان سیدالشهدا، چهل ستون، پروفیسور رسول امین، سلطان راضیه، قلعۀ کاشف، رخشانه، بی بی سروری سنگری، فاضل بیک، حکیم ناصر خسرو بلخی، سوریا، نسوان رحمان مینه، عبدالهادی داوی، حبیبیه، غازی میر زمان خان، قلعۀ قاضی، عبدالرحمان پژواک، سید یوسف علمی نمبریک، غلام حیدرخان، نسوان بی بی مهرو، بی بی عایشۀ صدیقه، غلام محمد غبار، دوغ آباد، ذکور بی بی مهرو، پوهاند صدیق الله ریشتن، محمد علم فیض زاد، نسوان افغان ترک، چهارقلعۀ چهاردهی، عبدالغفور احمدی، رحمان بابا، نسوان اسماعیل حسن زی، نسوان شهرک وحدت، نسوان صوفی محمد اسلام، نسوان ده کیپک، سواد حیاتی شیرپور، پوهاند غلام صدیق محبی، عبدالروف بینوا، حاجی عبدالقدیر، محمد آصف مایل، استاد ذبیح الله خان، نادریه، یوسف بانگی و قلعۀ بهادر خان) مربوط ریاست معارف شهرکابل که پروسۀ جمع آوری معلومات بایومتریک آنها تکمیل گردیده، رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق سر از روز (دوشنبه) مؤرخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد.

امتحان کانکوراین لیسه ها به روز (جمعه) مؤرخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۵ در دانشگاه های چهار گانۀ کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولی تخـنیک کابل، دانشگاه تعلیم وتربیۀ شــــهید استاد ربانی و دانشگاه طبی کابل) به ساعت ۸:۰۰ صبح اخذ می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل، مخابره ،اسلحه، ناریه و جارحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند، در صورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطلب، هرچند که ازآن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود. علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان، اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشته را با خود داشته باشند. امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب