اطلاعیه در مورد امتحان کانکور دور اول ولایت کابل سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۴ و سال های قبلی تمام لیسه های ولسوالی های ولایت کابل و نیز لیسه های (نسوان ده دانا، لیسۀ نسوان سرآسیاب، سردارکابلی، لیسۀ قیام الدین خادم، مولانا جلاالدین محمد بلخی، لیسۀ ملالی، نسوان درخانی، لیسۀ ذلیخا، سلطان رضیه، غلام محمد غبار، نسوان ده کیپک، آمنه فدوی، صفی الله افضلی، پوهاند عبدالاحمد جاوید، خان عبدالغفار خان، محراب الدین، مخفی بدخشی، استاد ذبیح الله، قلعه حشمت خان، استاد بیتاب، ذکور سیدالناصری، نسوان سید الناصری) مربوط ریاست معارف شهر کابل رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق سر از روز (چهارشنبه) مؤرخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد و امتحان کانکور این لیسه ها به روز (شنبه) مؤرخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۹۴ در دانشگاه های سه گانه کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولی تخنیک کابل و دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی ) به ساعت ۸:۰۰ صبح اخذ می گردد، نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل، مخابره، اسلحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی و جارحه در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطلب، هر چند که از آن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات؛ امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود، علاوه بر آن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان: اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading