تقسیم اوقات احتمالی اخذ امتحانات کانکور سال ۱۳۹۴

اينک پلان اخذ امتحانات کانکور سال۱۳۹۱ الي ۱۳۹۲ که مرکز و ولايات با درنظرداشت ولايات گرمسير، سردسير صعب العبور و ساير ولايات کشور تنظيم گرديده و در صورتيکه فورم هاي ثبت نام به وقت و زمان معين ازطرف وزارت معارف به رياست امتحانات مواصلت نمايند وشرايط اقليمي کشور اجازه دهد. (زميني و هوائي) کدام مشکل تخنيکي رخ ندهد قابل تطبيق ميباشد.

شماره نوع امتحانات کانکور ولایت مربوط نوع اجراات / زمان امتحان
۱ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات اکادمی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم هفته دوم ماه عقرب
۲  چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات غور، بادغیس، دایکندی و بامیان  هفته سوم ماه عقرب
۳ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات شغنان، بهارک، دروازه، خواهان و فیض آباد ولایت بدخشان هفته چهارم ماه عقرب
۴ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات زابل، ارزگان، قندهار، هلمند، فراه و نیمروز هفته اول ماه قوس
۵ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا، میدان وردک و لوگر هفته دوم ماه قوس
۶ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات لغمان، ننگرهار، کنر و نورستان هفته سوم ماه قوس
۷ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات تخار، کندز و بغلان هفته چهارم ماه قوس
۸ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات سمنگان، جوزجان، فاریاب و سرپل هفته اول ماه جدی
۹ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات بلخ، هرات، کاپیسا و پنجشیر هفته دوم و سوم ماه جدی
۱۰ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات لیسه های شهر و ولسوالی های ولایت کابل هفته چهارم ماه جدی، هفته اول و دوم ماه دلو
۱۱ چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات آخرین امتحان کانکور متفرقه کابل، خارج مرز و داوطلبان که از امتحان کانکور ولایات بازمانده اند. هفته سوم ماه دلو
۱۲ آماده کردن ورق های جوابات برای اسکن کابل و ولایات هفته چهارم ماه دلو و هفته اول ماه حوت
۱۳ آماده کردن کلید جوابات کابل و ولایات هفته دوم ماه حوت
۱۴ مرحله اسکورنگ (نمره دهی) و اعلام نتایح کانکور سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ کابل و ولایات  هفته سوم ماه حوت
۱۵ ارسال نتایح به دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی کابل و ولایات هفته چهارم ماه حوت
۱۶ حل مشکلات مراجعین کابل و ولایات از شروع الی اواخر ماه حمل سال ۱۳۹۵

 نوت:  پلان جدول زماني هذا در صورت مواصلت  به موقع  فورمه هاي ثبت نام  ازوزارت محترم معارف به رياست امتحانات کانکور، مساعد بودن شرايط اقليمي، و عدم موجوديت ساير مشکلات ترانسپورت زميني و هوايي و هم چـنــان مشکلات  تخنيکي انشاالله  قابل تطبيق مي باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading