بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور بنگله دیش ۲۰۱۶

دانشگاه انجنیری و تکنالوژی کشور بنگله دیش در سال جاری از اعطا ۲۶ سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس برای محصلان خارجی خبر داده است، بناً به اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم که علاقمند ادامه تحصیل درکـشوربنگله دیش بوده و شرایط ذیل را قبول نمایند، رسانیده میشود، جهت ثبت نامه و تکمیل اسناد بورسیه قبل از تاریخ ۱۹/قوس/۱۳۹۴ ه ش مطابق ۱۰ دسمبر/۲۰۱۵ م به آمریت بورسهای گروپی، ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند.

حین مراجعه اصل اسناد تعلیمی (شهادتنامه) و تذکـــره تابعیت را با خود داشته باشند.

شرایط بورسیه:

خانه پری و تکمیل اپلیکشن فورم

اوسط نمرات سه ساله نامزد بورسیه حداقل از %۷۰ کمتر نباشد (خصوصاً در مضامین فزیک، انگلیسی، کیمیا)

تعداد سیت بورسیه ۲۶ سیت برای کشور های مختلف جهان بوده که دولت ج.ا.ا میتواند ۱۰ تن کاندیدان واجد شرایط را جهت استفاده به بورسیه متذکره معرفی نمائید.

بیشتر از ۵ تن کاندید نمیتواند یک رشته تحصیلی را انتخاب نمایند.

سه قطعه عکس

پرداخت ۲۰۰ دالر برای داخله حتمی میباشد.

قابل ذکر است در صورتیکه تعداد علاقمندان بیشتر از (۱۰) سیت های داده شده گردد، کاندیدان به اساس اوسط نمرات سه ساله اخیر تعلیمی انتخاب و معرفی خواهند گردید.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading