بورس هاي تحصيلی کشور کوريا براي طبقه اناث

پوهنتون آيوا مخصوص خانم ها ازبورسهاي (باز) يعني بورسيه هاي تحصيلات عالي درمقاطع ليسانس، ماستري ودوکتورا، در رشته هاي مختلف توسط رقابت آزاد براي سمسترخزاني سال روان ميلادي اطلاع داده است.

علاقمندان و واجدين شرايط ميتوانند با مراجعه به وب سايت اين پوهنتون آنلاين ثبت نام نموده وجهت معلومات بيشتربه سفارت کوريا مقيم کابل واقع سرک ۱۳ وزيراکبرخان مراجعه نمايند، آخرين روزپذيرش اسناد کانديدان ۱۰ مي ۲۰۱۳ مي باشد.
همچنان علاقمندان فورم ثبت نام ومعلومات بيشتر را ازوب سايت وآدرس انترنتي ذيل نيزبدست آورده مي توانند.

http//enter.ewha.ac.kr
Email: isadmit@ewha.ac.kr
Tel:822327770007176

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …