بورس هاي تحصيلی کشور جاپان سال ۲۰۱۴

به اطلاع عموم علاقه مندان بورس تحصيلي رسانيده مي شود.

کشورجاپان ازاعطاي (۴۰) سيت بورس تحصيلي در مقاطع مختلف براي اتباع افغانستان در سال ۲۰۱۴ اطلاع دادده است ازجمله ۲۰ سيت آن براي دوره ماستري و ۲۰ سيت ديگر براي دوره ليسانس مي باشد.

کانديدان براي دوره ليسانس بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱- شهادت نامه وترانسکريپت نمرات دوره ثانوي

۲- سن کانديدان بين ۱۷ – ۲۱ ساله باشد.

۳- تسلط کامل به زبان انگليسي داشته باشند

کانديدان براي دوره ماستري بايد داراي شرايط ذيل باشد.

۱- تسلط کامل به زبان انگليسي داشته باشند.

۲- سن کانديد کمتر از ۳۵ سال باشد.

۳- ديپلوم وترانسکريپت به دست داشته باشد.

آنعده اشخاص که داراي شرايط فوق بوده وعلاقه مند تحصيل در کشورجاپان مي باشد هرچه عاجلتر الي تاريخ ۱۵ مي ۲۰۱۳ به وزارت تحصيلات عالي بخش بورسهاي تحصيلي مراجعه وثبت نام نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading