بورس های دوره لیسانس کشور چين ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴

وزارت معارف جمهوري چين لست ۵۲ دانشگاه طبي را که ثبت و راجستر اين وزارت مي باشد و در رشته طب دوره لسانس به زبان انگليسي در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شاگرد مي پذيرد و به اين سفارت ارسال نموده است

 در مکتوب همچنان تذکر رفته است، اگر محصلين به پوهنتون هاي که ثبت و راجستر اين وزارت نمي باشد تحصيل نمايند، اسناد تحصيلي ايشان از جان دولت چين قابل اعتبار نمي باشد. محصلين واجد شرايط به مصرف شخصي مي تواند به دانشگاه هاي ياد شده مراجعه و تحصيل نمايند.

۱٫ Capitcal Medical University
۲٫ Tianjin Medical University
۳٫ Hebei Medical University
۴٫ Dalian Medical University
۵٫ China mMedical University
۶٫ Jilin University
۷٫ Harbin Medical University
۸٫ Fudan University
۹٫ Tongi University
۱۰٫ Southeast University
۱۱٫ Nanjing Meidcal University
۱۲٫ Soochow University
۱۳٫ Zhejian University
۱۴٫ Webzhou Medical College
۱۵٫ Shandong University
۱۶٫ Qindao University
۱۷٫ Zhengzhou University
۱۸٫ Whuhan University
۱۹٫ Huazghon University of Schince & Technology
۲۰٫ Central South University
۲۱٫ Sun yat-sent University
۲۲٫ Southern Medical University
۲۳٫ Ghaungxi Medical University
۲۴٫ Sichuan University
۲۵٫ Chongqing Medical University
۲۶٫ Xian jiaotong University
۲۷٫ Xinjiang Medical University
۲۸٫ Nantong University
۲۹٫ Fujian Medical University
۳۰٫ Anhui Medical University
۳۱٫ Nanchang University
۳۲٫ Guangzhou Medical University
۳۳٫ Jiamusi University
۳۴٫ Beihua University
۳۵٫ Ningxia Medical University
۳۶٫ Shantou University
۳۷٫ Lanzhou University
۳۸٫ Kunming Medical University
۳۹٫ Xuzhou Medical college
۴۰٫ Ningbo University
۴۱٫ Weifang Medical University
۴۲٫ Dali University
۴۳٫ Xiamen University
۴۴٫ Shihezi University
۴۵٫ Jiangsu University
۴۶٫ China Three Gorges University
۴۷٫ Yangzhou University
۴۸٫ Liaoning Medical University
۴۹٫ Hebei United University
۵۰٫ Jinan University
۵۱٫ Luzhou Medical College
۵۲٫ North Sichuan Medical University

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب