بورس هاي تحصيلي کشور ترکيه ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴

درچوکات کمک ها جمهوري ترکيه به کشور هاي سومي در بخش معارف وتحصيلات عالي همه ساله به تعداد زيادي از شاگردان با استفاده ازبورسهاي بنياد امورديني ترکيه ( Diyanet ) به ترکيه سفرنموده ودرليسه بين المللي امام خطيب آنادول ومصطفي گراميرلي ولايت قيصري، ليسه بين المللي امام خطيب انادولو فاتح سلطان محمد استانبول وليسه بين المللي امام خطيب انادولو مولانا ولايت قونيه آموزش مي بينند.

دراين چوکات، شاگرداني که خواهان ادامه آموزش خويش درليسه هاي امام خطيب (ليسه هاي ديني) ياد شده درسال تعليم ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ باشند مي توانند به خاطرثبت نام اعلاميه هاي نشرشده در ويب سايت www.diyanet.org.tr و www.diyanetvakfi.org.tr را به زبانهاي ترکي، عربي ، انگليسي وفرانسوي مطالعه نمايند.
ثبت نام به تاريخ ۱۵ مي ۲۰۱۳ به پايان ميرسد. در وب سايت انترنتي مذکور را جع به ثبت نام وآموزش توضيحات لازم ارائه گرديده وثبت نام بايد به صورت آنلاين ازطريق انترنت صورت گيرد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading