نتایج آزمون کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ اعلام میگردد

نتایج آزمون شمول در موسسات تحصیلات عالی فارغان مکاتب کشور، درجريان هفته اول ماه حوت، اعلام میشود .
پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی به خبرنگار آژانس باختر گفت: ارزیابی نتایج آزمون راه یابی به موسسات تحصیلات عالی فارغان مکاتب سراسر کشور، توسط کمپیوتر جریان دارد و وزارت تحصیلات عالی تلاش میکند که اگر به کدام مشکل تخنیکی رو برو نشود، نتایج آزمون را الی اخیر هفته اول ماه حوت سالروان اعلام بکند.

صدیقی اضافه کرد که در امتحان شمول به موسسات تحصیلات عالی در سالروان، ۱۹۰ هزار داوطلب از مکاتب سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که از آن جمله کسانیکه امتحان را موفقانه سپری نموده باشد، ۴۴ هزار تن آنان به موسسات تحصیلات عالی، ۳۰ هزار آنها در موسسات تحصیلات نیمه عالی و ۶ هزار دیگر آنان در پوهنحی های شبانه پذیرفته میشوند که در مجموع هشتاد هزار جدید الشمول را دربر خواهد گرفت.
وی افزود که آزمون شمول در موسسات تحصیلات عالی، امسال در اضافه از ۴۰ دور در ۳۸ حوزه آزمون در سراسر کشور برگزار گردید و الی نیمه ماه دلو سال جاری ادامه یافت.
معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی تلاش پیگیر مینماید که پس از ارزیابی دقیق، نتایج آزمون متذکره را هرچه زود تر اعلام بکند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading