دانلود کتاب «سياست افغانستان؛ روايتي از درون» خاطرات داکتر سپنتا

داکتر رنگين دادفر سپنتا سياستمدار و سياست‌شناس سرشناس افغانستان، با نگارش خاطرات خود در «سياست افغانستان؛ روايتي از درون» به بازگويي پاره‌يي از خاطرات دوران کودکي، نوجواني و سير تحول و تطور سياسي خود مي‌پردازد. بخش عمدة خاطرات به روايت سياست‌هاي کلان و جريان تاريخي و سياسي افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا اخير دورة حامد کرزي (۲۰۱۴ ) اختصاص يافته است. اين کتاب از چند جهت براي مردم افغانستان و مخاطبان بين‌المللي اهميت دارد. داکتر سپنتا نويسندة خوش‌کلام و خوش‌بيان و خوش‌فکر است. نبشته‌هاي او چند سويه و چند بُعدي اند و در آنها تاريخ، فلسفه و تيوري‌هاي سياسي با گوهر ادبي در هم مي‌آميزند. کتاب «سياست افغانستان؛ روايتي از درون» نيز آميزه‌يي از نگارش تاريخي، سياسي، روايت داستاني و مستندنويسي است. با اين که اين شيوة نگارش در افغانستان کمي غريب است، اما گزينش آن، براي آن چه نويسنده مي‌خواسته بيان کند، دقيق و عقلاني است.

«سياست افغانستان؛ روايتي از درون» از سوي ديگر، تاريخ روايي و مستند تقريباً پنجاه سال پسين است و خط تاريخي مبارزات سياسي و خياباني را از شبنامه‌نويسي‌ها، تا وابسته‌گي‌هاي ايدئولوژيک، از روابط ارباب رعيتي تا نظام جمهوري و از مبارزات مجاهدين تا يازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ و از آن روز تا امروز را بيان مي‌کند.

کتاب در فصل‌هاي جداگانه به چگونه‌گي روابط افغانستان با کشورهاي پاکستان، ايران، چين، هند، فدراتيف روسيه و بريتانيا نيز مي‌پردازد. از اين منظر نيز کتاب پر از فاکت‌ها و مستندهايي است که روابط افغانستان را با جامعة جهاني و فراز و فرودهاي اين روابط را تبيين و بررسي مي‌کند.

لینک دانلود این کتاب به دلیل حفظ حقوق ناشر آن غیر فعال شد

 

 

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading