چه کسی آرمانهای شهدای خفته در خاک ۸-۱۴ جوزا را متحقق خواهد ساخت

شهدای ۸ و۱۴ جوزای ۱۳۵۸ ه ش در زندان پل چرخی که برخلاف تمام نورمهای قبول شده انسانی بدست جلادان رژیم خلقی قربانی گردیدند، نسلی بی نظیر، با آرمان وامید آفرین بود.

نسلی که زندگی را درآیینه دعوت وجهاد می دید وآینده را ازآن اسلام می دانست.

اینها نه تنها خود با آرمان زیستند، بلکه آرمانهای خود را چون میراث گران بهایی به نسل های بعدی به میراث گذاشتند واینک بعد ازگذشت نزدیک به چهار دهه، باوصف فراز ونشیب فراوا ن وعروج وزوال ها، هنوزهم آرمانهای شان زنده است و مخلص ترین فرزندان این مرزو بوم جهت تحقق آرمانهای ایشان درصحنه حضور دارند.

آنها چه میخواستند؟

پیشگامان نهضت اسلامی افغانستان مانند جد مبارز شان سید جمال الدین افغانی به این باوربودند که مشکلات افغانستان درسه محور اساسی خلاصه می شود: استعماربیرونی واحزاب وابسته به آن، استبداد داخلی وحواریون ایشان وجهل مردم وپیامد های آن.

درحالیکه ملت درخواب غفلت غنوده بود و حکام غرق عیاشی خود بودند، رهروان نهضت یقین داشتند که اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی آن وقت به عنوان یک ابرقدرت درصدد بلعیدن افغانستان ورسیدن به آبهای گرم بحرهند است وبخاطراین مقصد، حزب دیموکراتیک خلق ( دارو دسته خلق وپرچم) را ایجاد وآن را با مفکوره سوسیالیستی مجهز ساخته است تا وسیلهء خوبی باشد برای غصب کامل قدرت سیاسی درافغانستان وتحقق اهداف شوم شان درین خطه.

هم چنان نسل اول حرکت به این باوربود که استبداد سلطنتی وبعد جمهوری داود خان نه تنها برثروتها ومقدرات مردم بشکل نا جائزتسلط حاصل نموده اند که بخاطر دوام این تسلط ازعلمای درباری وخان ها ومتنفذین استفادهء سوء می نماید. آنها را باوربرین بود که بی تفاوتی نظام سلطنتی دربرابرجریانات سیاسی درکشور سبب شده است که گروه های چپی رشد سریع نموده و نتیجه آن سقوط قریب الوقوع افغانستان دردامن شوروی خواهد بود. واما جهل وپس ماندگی که محتاج شرح نمی باشد ونه تنها دیروز که امروز نیز ملت ما از آن می نالد واز تبعات منفی آن رنج می برد.

به اساس تحلیل فوق، آرمانهای حرکت اسلامی را نیزمیتوان درسه نقطه خلاصه نمود:

یک- سد نمودن مداخلات استعماری از طریق مقابله با احزاب چپی خاصتاً دسته های خلق وپرچم واثبات پوچی نظریه سوسیالیستی دربرابرملت.

دو- جاگزین ساختن حکومت عدل اسلامی به عوض نظام استبدادی خاندانی (چی درشکل سلطنتی وچه هم درشکل جمهوری آن) ، تا نوامیس ملت محفوظ گردیده و ثروتهای مردم به ایشان بازگشتانده شود.
سه- نشر فهم درست اسلام،مبارزه با جهل وخرافات ورسوا ساختن چهره هایی که بنام دین درخدمت استبداد قرارداشتند.

این بود آرمانهای متعالی نسل اول حرکت که بخاطرحصول آن شب وروز تلاش می نمودند ودر راه آن اززندان، تبعید، کشته شدن وشهادت باکی نداشتند.

آرمانهای شهداء سه دهه پس ازشهادت شان:
اگر با تأمل درآرمانهای سه گانهء حرکت، نظری بیافگنیم دیده میشود که بند اول آرمان شان به توفیق پروردگاراولاً، وبه برکت قربانیهای بیدریغ ایشان، ثانیاً، کاملاً تحقق یافته. تا جایی که نه تنها فلسفه سوسيالیزم شکست خورده که اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی نیز به گودال تاریخ سپرده شده است. گروه های چپی خلق وپرچم نیزازبین رفته هرچند بیشترپیروان آن برخلاف شعاردیروزی با ” امپریالیزم” آشتی نموده ودرخدمت امریکا قراردارند. افغانستان ازشراتحاد جماهیر شوروی وجهان از شربلاک سوسیالیستی نجات یافته اند، اما افغانستان وجهان جولان گاه تاخت وتازدنیای کاپیتالیستی به سردمداری امریکا قرارگرفته است.

ودرخصوص بند سوم، هرچند چهره هایی که درزمان ایشان درخدمت استبداد قرار داشتند رسوا شده وشاید بیشتر شان ازبین هم رفته باشند ، اما فرهنگ تملق برای حکام معامله كردن دین بخاطر دنیا نه تنها ازبین نرفته که متأسفانه اززمان ایشان رونق بیشترنیزیافته است. چه بسی نامهای کلان وچهره های نامدار دیروزکه امروزاعتبارشانرا بخاطرنزدیکی با حکام فاسد درمیان ملت ازدست داده اند.
واما بزرگترین آرمان شهداي که عبارت ازقیام حکومت اسلامی باشد متأسفانه نه تنها تحقق نیافته که با درنظرداشت اوضاع جاری مملکت،چشم انداز آن هم نزدیک به نظرنمی رسد.

رسالت ما:
پروردگار در مورد نسلهای گذشته به صورت عموم یک فیصله دارد وآن اینکه:” تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سوره بقره آيه ۱۳۴)
ترجمه: آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان مى‏كرده‏اند شما بازخواست نخواهيد شد.

واما دررابطه به مؤمنینی که صدق ایمان شان را بوسیلهء شهادت خود به اثبات رسانیده اند میفرماید که:” مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (سوره احزاب آيه۲۳)
ترجمه: از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين] انتظارند و [هرگز عقيده و تعهد خود را] تبديل نكردند.
بناءً، آنانی که رفتند صداقت شان را دربرابرپروردگار به اثبات رسانیدند واما آنهایی که باقی مانده اند، باید درطریق تحقق آرمانهای ایشان قدم گزاشته ودرجهت منفی تغییر نخورند چنانچه بسیاری ها انحراف کردند.

با گذشت سه ونیم دهه ازقربانی تاریخی شهدای ۸ و۱۴ جوزا، وتقدیم یک ونیم میلیون شهید دیگروبجا ماندن دومیلیون بیوه ویتیم، موانع اساسی دربرابرملت بازهم استعمار( ومزدورانش)، استبداد( وفسادش) وجهالت (با انواعش) میباشد. یگانه تفاوت در شکل استعمار، ترکیب استبداد وکیفیت جهالت امروز است که یقیناً با آنچه درسه دههء قبل بود، تفاوت هایی دارد.

ادامه دهندگان راه شهدای جوزای ۵۸، تا وقتی این سه مانع بزرگ را با هوشمندی وثبات ودعوت گری وجهاد همه جانبه شان از راه مردم دور نسازند، نه آرمانهای شهداء تحقق خواهد یافت ونه هم ملت ما روی عزت مندی و سعادت، بهروزی ورفاهیت را خواهد چشید.

بدون شک، این راهیست طولانی ودشوار، ولی راه دیگری جز آن وجود ندارد. بناءً، لازم است تا عزم ها را درراه تحقق آرمانهای شهداء جزم نمود ولوکه تحقق آن یکی دو نسل دیگر ازما را قربانی بگیرد.

آرمانهای خفته درخاک شهدای ۸ و ۱۴ جوزا
به امید تحقق آرمانهای برحق شهداء درسرزمین شهداء.
ومن الله التوفیق

استاد نصير احمد نویدی

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading